معرفی برنج رقم ندا
 1. طول دانه قبل از پخت : 6.56 میلیمتر
 2. عرض دانه قبل از پخت : 1.95 میلیمتر
 3. طول دانه بعد از پخت : 10.52 میلیمتر
 4. نسبت طویل شدن : 1.60
 5. درجه حرارت ژلاتینه شدن (G . T) : متوسط
 6. غلظت ژل (G . C) : متوسط
 7. میزان آمیلوز : 62.2
 8. درصد تبدیل : 68.00
 9. ارتفاع بوته : 110 سانتیمتر
 10. تعداد پنجه : 17 عدد
 11. طول دوره رسیدن (بذرپاشی تا رسیدن دانه به روز) : ۱۴۵
 12. عملکرد دانه : ۷۵۰۰ کیلوگرم در هکتار
 13. وضعیت ورس : ندارد
 14. طول دوره رویش از مرحله خیساندن بذر تا برداشت محصول : 135 روز
 15. متوسط طول شلتوک : 9.1 میلیمتر
 16. متوسط عرصں شلتوک : 2.2 میلیمتر
 17. متوسط طول برنج : 7.45 میلیمتر
 18. متوسط عرضی برنج : 1.71 میلیمتر
 19. متوسط عملکرد در هکتار : ۷۴۷۸ کیلوگرم
 20. ریزش : اصلاً ریزش ندارد
 21. نسبت به آفات و بیماری ها : متحمل
 22. غلظت ژل : متوسط
 23. درجه حرارت ژلاتینه شدن : پایین
 24. طول دانه قبل از پخت : 7.1
 25. طول عرض دانه : 1.79
 26. نسبت طول به عرض : 3.84
 27. طول دانه بعد از پخت : 10.66
معرفی برنج رقم ندا
خوشه رقم ندا
معرفی برنج رقم ندا
خوشه، شلتوک و برنج سفید رقم ندا
معرفی برنج رقم ندا
شلتوک رقم ندا
معرفی برنج رقم ندا
برنج سفید رقم ندا

سایر ارقام برنج

دانلود مجموعه جامع آموزش زراعت برنج

دانلود مجموعه آموزشی زراعت برنج

اطلاعات خودت را درباره زراعت برنج با این مجموعه آموزشی افزایش بده. این بسته آموزشی متفاوت، شامل تعداد زیادی کتاب، فیلم های آموزشی، اپ موبایل و... است که بدون تردید کامل ترین و به روزترین مرجع یادگیری کشت برنج در نقاط مختلف کشور هست. این مجموعه را همین الان می توانی دانلود کنی.