معرفی برنج رقم ندا
 1. طول دانه قبل از پخت : ۶.۵۶ میلیمتر
 2. عرض دانه قبل از پخت : ۱.۹۵ میلیمتر
 3. طول دانه بعد از پخت : ۱۰.۵۲ میلیمتر
 4. نسبت طویل شدن : ۱.۶۰
 5. درجه حرارت ژلاتینه شدن (G . T) : متوسط
 6. غلظت ژل (G . C) : متوسط
 7. میزان آمیلوز : ۶۲.۲
 8. درصد تبدیل : ۶۸.۰۰
 9. ارتفاع بوته : ۱۱۰ سانتیمتر
 10. تعداد پنجه : ۱۷ عدد
 11. طول دوره رسیدن (بذرپاشی تا رسیدن دانه به روز) : ۱۴۵
 12. عملکرد دانه : ۷۵۰۰ کیلوگرم در هکتار
 13. وضعیت ورس : ندارد
 14. طول دوره رویش از مرحله خیساندن بذر تا برداشت محصول : ۱۳۵ روز
 15. متوسط طول شلتوک : ۹.۱ میلیمتر
 16. متوسط عرصں شلتوک : ۲.۲ میلیمتر
 17. متوسط طول برنج : ۷.۴۵ میلیمتر
 18. متوسط عرضی برنج : ۱.۷۱ میلیمتر
 19. متوسط عملکرد در هکتار : ۷۴۷۸ کیلوگرم
 20. ریزش : اصلاً ریزش ندارد
 21. نسبت به آفات و بیماری ها : متحمل
 22. غلظت ژل : متوسط
 23. درجه حرارت ژلاتینه شدن : پایین
 24. طول دانه قبل از پخت : ۷.۱
 25. طول عرض دانه : ۱.۷۹
 26. نسبت طول به عرض : ۳.۸۴
 27. طول دانه بعد از پخت : ۱۰.۶۶
پکیج آموزشی زراعت برنج

تخصصی ترین و جامع ترین پکیج آموزشی زراعت برنج

پکیج آموزشی زراعت برنج شامل کتاب ها ، نشریات و ویدیوهای آموزشی در زمینه آماده سازی زمین ، خزانه داری ، کشت ، داشت ، برداشت ، بازاررسانی و مصرف برنج می باشد . بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای برنج کاران ، دانشجویان رشته کشاورزی و کلیه علاقه مندان

معرفی برنج رقم ندا
خوشه رقم ندا
معرفی برنج رقم ندا
خوشه، شلتوک و برنج سفید رقم ندا
معرفی برنج رقم ندا
شلتوک رقم ندا
معرفی برنج رقم ندا
برنج سفید رقم ندا