معرفی برنج رقم طارم محلی

برنج طارم محلی از توده محلی شهرستان بابل است و دارای کیفیت عالی و طعم خوب که ابتدا در اراضی شالیزاری شهرستان مزبور کشت می شد و در طی سالهای متمادی از طریق کشاورزان به سایر مناطق دیگر استان انتقال و کشت گردید.

عطر و طعم و کیفیت پخت در برنج از عوامل تعیین کننده وضعیت یک رقم مثل طارم محلی در بازار و ذائقه پسندی آن در نزد مصرف کنندگان به خصوص ایرانی است. این رقم به دلیل بومی بودن، از سازش پذیری بسیار بالایی نسبت به آب و هوای مازندران برخوردار می باشد.

برنج طارم محلی رقمی است پابلند و طول دانه دراز و به ورس حساس می باشد. در شرایط کشت سنتی مناسب ترین فاصله نشا کاری این رقم ۲۰ × ۲۰ و در روش کشت مکانیزه ۳۰ × ۱۴ سانتیمتر است. بهترین زمان برای خزانه گیری این رقم دهه اول فروردین ماه و مناسب ترین زمان برای نشا کاری دهه دوم اردیبهشت ماه أست.

معرفی برنج رقم طارم محلی
خوشه، شلتوک و برنج سفید رقم طارم محلی

توصیه کودی برنج طارم محلی

الف) کودهای پایه : شامل ۵۰ کیلوگرم کود ازته (اوره یا اوره با پوشش گوگردی که به دلیل دوام بیشتر کود اوره با پوشش گوگرد بهتر است از این کود استفاده شود) و ۵۰ کیلوگرم کود فسفات آمونیم یا ۱۰۰ کیلوگرم کود سوپر فسفات ساده و ۱۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم کود سولفات دوپتاس (در صورت لب شوری نبودن خاک می توان از کود کلرور پتاسیم در سه قسمت مصرف کرد) و ۴۰ کیلوگرم کود سولفات روی

ب) کودهای سرک : در دو مرحله، مرحله اول در زمان شروع پنجه دهی و (۶۰٪ کود باقیمانده اوره) و مصرف مرحله دوم شروع رشد زایشی است که مابقی باید مصرف شود.

معرفی برنج رقم طارم محلی
شلتوک رقم طارم محلی

تذکر: نصف کود کلرور پتاسیم و نصف کود اوره و حتی کود سولفات روی را می توان هنگام وجین اول در شرایط خشک به زمین داد و سپس وجین کرد. این رقم حساسیت به بیماری بلاست دارد که می توان در دو مرحله با استفاده از سم بیم (تری سیکلازول) به میزان 0.5 کیلوگرم در هکتار و یا سم هینوزان به میزان یک لیتر در هکتار و یا سم وین به میزان ۴۰۰ سی سی در هکتار در مرحله ۲۰ تا ۳۰ درصد خوشه دهی و در مرحله شروع رشد زایشی با بیماری مزبور مبارزه کرد.

معرفی برنج رقم طارم محلی
برنج سفید رقم طارم محلی

طارم محلی بدلیل پنجه دهی و تعداد برگ کم به راحتی نور خورشید را در خود عبور داده و معمولاً نور خورشید در حد مورد نیاز به پای بوته می رسد و بهمین لحاظ نسبت به شیت بلایت و شیت رایت حساس نیست. در مناطق آلوده این رقم در مرحله رشد زایشی به بیماری White heat یا خوشه سفیدی آلوده می شود که می توان با استفاده از یکی از سموم توصیه شده در یک مرحله مبارزه کرد.

مشخصات مورفولوژیکی و کیفی رقم طارم محلی :

 1. متوسط تعداد پنجه : 14 عدد
 2. وضعیت بوته : کمی باز
 3. متوسط ارتفاع بوته : 142.5 سانتیمتر
 4. رنگ ساقه : سبز روشن
 5. تعداد برگ : 5 عدد
 6. وضعیت برگ : زاویه دار
 7. متوسط طول برگ پرچم : 40 سانتیمتر
 8. متوسط عرض برگ پرچم : 10 سانتیمتر
 9. وضعیت برگ پرچم : زاویه دار
 10. متوسط طول خوشه : 26.5 سانتیمتر
 11. رنگ برگ : سبز روشن
 12. فرم دانه : بلند
 13. ریشک : ندارد
 14. متوسط تعداد دانه سالم در خوشه : 107 عدد
 15. متوسط تعداد دانه پوک در خوشه : 5 عدد
 16. متوسط وزن هزار دانه : 28.20 گرم
 17. ریزش دانه : ندارد
 18. نسبت به ورس : حساس است
 19. طول دوره رویش (از خیساندن تا برداشت محصول) : 123 روز
 20. متوسط طول شلتوک : 9.3  سانتیمتر
 21. متوسط عرض شلتوک : 2 میلیمتر
 22. متوسط طول برنج : 7.30
 23. متوسط عرض برنج : 1.80 سانتیمتر
 24. متوسط عملکرد در هکتار : 4200 تا 3800 کیلوگرم
 25. شکل دانه : قلمی
 26. میزان گچی بودن : (0 و 0)
 27. درجه ژلاتینه شدن : —
 28. طویل شدن دانه : 1.70
 29. غلظت ژل : —
 30. میزان پروتئین برنج سفید : 8.4 درصد