زمان مطالعه: 2 دقیقه
آشنایی با پروانه برگخوار مرکبات

پروانه برگخوار مرکبات که به نام پروانه دم چلچله ای نیز گفته می شود یکی از آفات مرکبات جنوب می باشد و از شمال گزارش نشده است. این حشره اختصاصاً به درختان مرکبات حمله می کند و لاروهای آن از سر شاخه ها و برگ های جوان به خصوص جوانه های تازه روییده تغذیه می کنند.

خسارت آفت در نهالستان ها و خزانه ها و باغ های تازه ساخت شدید است به طوری که با تغذیه از حاشیه برگ، درخت ها را لخت و عاری از برگ می کند و فقط رگبرگ ها باقی می ماند. این آفت در درجه اول به نارنج و پرتقال و در درجه دوم به لیموترش و نارنگی حمله می نماید.

شکل شناسی پروانه برگخوار مرکبات

حشره کامل پروانه بزرگ و زیبایی با بال های باز حدود ۸ سانتی متر است. پروانه ها سبز تا قهوه ای با تعدادی لکه های زرد و آجری هستند. لاروها نیز قهوه ای تیره با نوارهای نامنظم روشن که به آن ها ظاهری شبیه فضولات پرندگان را می دهد. در پشت قفسه سینه یک جفت زائده گوشتی دیده می شود که از خود بو متصائد می کند.

همچنین در قسمت پشتی مفصل آخر شکم یک جفت زائده دیگر به چشم می خورد. شفیره ها قهوه ای رنگ، مجهز به دو زائده گوشتی در سر و یک زائده در انتهای بدن است و با تارهای ابریشمی به شاخه ها آویزان می مانند.

آشنایی با پروانه برگخوار مرکبات
آشنایی با پروانه برگخوار مرکبات

زیست شناسی پروانه برگخوار مرکبات

این پروانه زمستان را به صورت شفیره می گذارند در بهار به محض گرم شدن هوا حشرات کامل ظاهر شده و پس از جفت گیری تخم های خود را به صورت انفرادی یا جفتی در سطح برگ ها قرار می دهد. لاروها از همه سطح برگ به جز رگبرگ های میانی تغذیه کرده که در موارد شدید موجب از بین رفتن اغلب برگ ها می شود.

آثار تغذیه آن ها به صورت لکه های نسبتاً بزرگ با لبه های صاف در کنار یا سطح برگ ها دیده می شود. لاروها پس از ۳ هفته با تارهای ابریشمی روی شاخه ها چسبیده و به شفیره تبدیل می شوند. این آفت ۵-۴ نسل در سال دارد.

آشنایی با پروانه برگخوار مرکبات

کنترل پروانه برگخوار

معمولا روی یک درخت تراکم این آفت زیاد نیست و به ندرت خسارت آن ارزش اقتصادی دارد. لذا توصیه می شود حتی المقدور از مبارزه شیمیایی روی این آفت خودداری گردد. فقط در نهالستان ها و باغ های تازه ساخت در صورت بالا بودن جمعیت از حشره کش های انتخابی (حشره کش هایی که برای گروه کمتری از حشرات سمی هستند) استفاده می شود تا از جمعیت دشمنان طبیعی حمایت شود.

برای این کار می توان از حشره کش میکروبی (B.T (Bacillus Thuringiensis استفاده کرد. (برای انجام کنترل شیمیایی با کارشناسان کشاورزی مشورت نمایید) ضمنا کنترل این آفت در منازل به صورت جمع آوری دستی لاروها صورت می گیرد.