×
ادامه
تولید محصول سالم در بخش کشاورزی
۱ بهمن ۱۳۹۷

تولید محصول سالم در بخش کشاورزی

ادامه
محصول سالم (اثرات سموم و کودهای شیمیایی کشاورزی بر سلامت انسان از دیدگاه اسلام)
۸ دی ۱۳۹۷

محصول سالم (اثرات سموم و کودهای شیمیایی کشاورزی بر سلامت انسان از دیدگاه اسلام)

ادامه
بررسی کیفیت آب های آبیاری در استان یزد از دیدگاه اثرات سوتغذیه ای
۲۷ آذر ۱۳۹۷

بررسی کیفیت آب های آبیاری در استان یزد از دیدگاه اثرات سوتغذیه ای

ادامه
کارگاه آموزشی بین المللی تولید میوه باکیفیت بالا در شرایط حفاظت شده
۲۷ آذر ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی بین المللی تولید میوه باکیفیت بالا در شرایط حفاظت شده

ادامه
آب اساس زندگی من و تو
۲۶ آذر ۱۳۹۷

آب اساس زندگی من و تو

ادامه
اهمیت آب
۲۶ آذر ۱۳۹۷

اهمیت آب

ادامه
روش های مقابله با سرمازدگی باغ ها
۱۲ مهر ۱۳۹۷

روش های مقابله با سرمازدگی باغ ها

ادامه
نیاز سرمایی درختان و روش های رفع آن
۱۰ مهر ۱۳۹۷

نیاز سرمایی درختان و روش های رفع آن

ادامه
آشنایی با آبخیزداری
۲۴ شهریور ۱۳۹۷

آشنایی با آبخیزداری

ادامه
بیماری آتشک در درختان میوه
۱۰ شهریور ۱۳۹۷

بیماری آتشک در درختان میوه

ادامه
نحوه صحیح نمونه برداری از آب و گیاه
۱ شهریور ۱۳۹۷

نحوه صحیح نمونه برداری از آب و گیاه

ادامه
تعیین رطوبت خاک راهی موثر در افزایش راندمان آبیاری
۱ مرداد ۱۳۹۷

تعیین رطوبت خاک راهی موثر در افزایش راندمان آبیاری

ادامه
دانستنی های کاشت نهال
۱۰ تیر ۱۳۹۷

دانستنی های کاشت نهال

ادامه
آشنایی با بیماری نماتد ریشه درختان
۲۸ خرداد ۱۳۹۷

آشنایی با بیماری نماتد ریشه درختان

ادامه
مدیریت علف هرز کاتوس
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

مدیریت علف هرز کاتوس

ادامه
خشکسالی و راه های مقابله با آن
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

خشکسالی و راه های مقابله با آن

ادامه
اصول و نکات ایمنی استفاده از سموم در کشاورزی
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

اصول و نکات ایمنی استفاده از سموم در کشاورزی

ادامه
آشنایی با اصول و مبانی کشاورزی ارگانیک
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

آشنایی با اصول و مبانی کشاورزی ارگانیک

ادامه
سامانه 131 ارتباط حفاظت اراضی کشاورزی
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

سامانه ۱۳۱ ارتباط حفاظت اراضی کشاورزی

ادامه
کودهای پر نیاز در کشاورزی
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

کودهای پر نیاز در کشاورزی

ادامه
نکاتی مهم برای غرس صحیح نهال های میوه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

نکاتی مهم برای غرس صحیح نهال های میوه

ادامه
تهیه کمپوست
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

تهیه کمپوست در استان سیستان و بلوچستان

ادامه
با تولید محصول سالم بیشتر آشنا شویم
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

با تولید محصول سالم بیشتر آشنا شویم

ادامه
زنبور تریکوگراما گامی به سوی کنترل بیولوژیک
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

زنبور تریکوگراما گامی به سوی کنترل بیولوژیک

0