معرفی برنج رقم طارم رشتی

این رقم سلاکسیون شده از توده محلی است که در بعضی از مناطق مازندران بخصوص فریدونکنار کشت می شود و دارای کیفیت و طعم عالی است. و به لحاظ مورفولوژیکی مصرف نهاده های کشاورزی شبیه طارم محلی است.

 

مشخصات مورفولوژیکی :

۱- متوسط تعداد پنجه : ۱۱ عدد

۲- وضعیت بوته : باز

۳- متوسط ارتفاع بوته : ۱۵۱ سانتیمتر

۴- رنگ ساقه : سبز روشن

۵- متوسط طول خوشه : ۲۳ سانتیمتر

۶- متوسط ظهور خوشه : ۸۶ روز بعد از نشاکاری

۷- فرم دانه : بلند

۸- ریشک : ندارد

۹- متوسط تعداد دانه سالم در خوشه : ۶۶ عدد

۱۰- متوسط تعداد دانه پوک در خوشه : ۱۰.۶ عدد

۱۱- متوسط وزن هزار دانه ۲۴.۳۲ گرم

۱۲- وضعیت ورس : کمی دارد

۱۳- طول دوره رویش از مرحله خیساندن بذر تا برداشت محصول : ۱۲۱ روز

۱۴- متوسط طول شلتوک : ۱۰ میلیمتر

۱۵- متوسط عرض شلتوک : ۱.۷۰ میلیمتر

۱۶- متوسط طول برنج : ۷.۹۰ میلیمتر

۱۷- متوسط عرض برنج : ۱.۴۰ میلیمتر

۱۸- متوسط عملکرد در هکتار : ۳۷۵۰ کیلوگرم

۱۹- فرم دانه : بلند

۲۰- شکل دانه : قلمی

۲۱- میزان گچی بودن (شکم سفیدی و مرکز سفیدی) : (۰ و ۰)

۲۲- درجه ژلاتینه شدن (G .t)

۲۳- طویل شدن دانه : ۱.۱۵

۲۴- غلظت ژل (G.C)

۲۵. میزان پروتیین برنج سفید : ۸.۸ درصد

معرفی برنج رقم طارم رشتی

خوشه رقم طارم رشتی

 

معرفی برنج رقم طارم رشتی

شلتوک رقم طارم رشتی

 

معرفی برنج رقم طارم رشتی

برنج سفید رقم طارم رشتی

بیشتر بخوانید:  توصیه های فنی و کاربردی جهت کاهش خسارت خشکسالی در مزارع
337 بازدید