زمان مطالعه: 2 دقیقه
بیماری ویروسی لمپی اسکین گاو و گاومیش

لمپی اسکین بیماری ویروسی بسیار عفونی با ابتلای بالا در گاو و گاومیش

به علت کاهش تولید شیر، سقط، ناباروری، کاهش کیفیت پوست و آسیب پوستی منجر به ضرر و زیان می شود. بیشترین وقوع بیماری در آب و هوای گرم و مرطوب و فصول بارانی است. میزان شیوع بسته به حساسیت میزبان و حضور حشرات حامل متفاوت است و از ۸۵٪-۳ گزارش شده است. گوساله و گاوهای شیرده بیشترین حساسیت را به بیماری دارند.

انتقال بیماری لمپی اسکین

عمدتا ویروس این بیماری توسط نیش حشرات از جمله پشه منتقل می شود، مگس ها و سایر حشرات نیز ممکن است در انتقال این بیماری دخالت داشته باشند.

تماس مستقیم نقش بسیار کمی در انتقال بیماری دارد. این ویروس از جراحات جلدی – بزاق – ترشحات تنفسی – شیر و مایع منی جدا شده است. این ویروس به مدت ۳۵ روز در پوست های کنده شده و ۱۸ روز در پوست های خشک شده زنده می ماند.

نشانه های بالینی بیماری لمپی اسکین

نشانه های بالینی بیماری

تب ۴۱/۵ – ۴۰ درجه سانتگیراد، ریزش آب از چشم ها، افزایش ترشحات بینی و حلق، بی اشتهایی، کاهش تولید شیر، تا حدودی بیحالی و عدم تمایل به راه رفتن از علائم بارز بیماری محسوب می شوند. ندول های جلدی ایجاد می شود که ممکن است تمامی بدن را بپوشاند. سر و گردن، پشت دستگاه تناسلی – پستان و پاها از محل هایی هستند که بیشترین درگیری را دارا می باشد. ضایعات روی پوزه – داخل منخرین – دهان و حلق توسعه می یابند. ضایعات در ناحیه حنجره و نای و تمام دستگاه گوارش گسترش می یابد.

راه های کنترل و پیشگیری از بیماری لمپی اسکین

  • دفن سازی بهداشتی دام های تلف شده همراه با تولیدات دامی آلوده به منظور از بین بردن منبع عفونت.
  • قرنطینه و کنترل ترددهای دامی، تولیدات آنها در واحدهای آلوده و دارای پتانسیل آلودگی به منظور جلوگیری از انتشار آلودگی.
  • ضدعفونی لوازم مورد استفاده در دامداری در راستای کاهش انتشار ویروس از دامداری های آلوده.
  • کنترل پشه های ناقل در مراحل اولیه رخداد بیماری بوسیله سمپاشی بدن و جایگاه پرورش دام، به منظور تقلیل انتقال مکانیکی ویروس.
  • به حداقل رساندن تماس مستقیم یا غیر مستقیم دام های حساس با گاوهای آلوده، حشرات و لوازم مورد استفاده در دامداری که احتمال آلودگی آنها وجود دارد.
  • شناسایی سریع دام های بیمار و اعمال اقدامات لازم.
  • مایه کوبی دام ها بر علیه بیماری با واکسن همولوگ لمپی اسکین در واحدهای دامداری آلوده و کانون های مجاور آن ها با شعاع مناسب.

برای شناخت بیشتر این بیماری و سایر بیماری های گاو مجموعه آموزشی پرورش گاو را مشاهده کنید.

دامدار عزیز بیماری لمپی اسکین را جدی بگیرید

در صورت مشاهده هر مورد مشکوک به بیماری، مورد را سریعا به ادارات دامپزشکی شهرستان و یا شماره ۱۵۱۲ گزارش نمایید.

منبع: اداره دامپزشکی استان سمنان