بیماری سفیدک دروغی خیار

بیماری سفیدک دروغی خیار یا سفیدک گرگی، یکی از بیماریهای مهم این محصول بخصوص در داخل گلخانه ها می باشد، این بیماری سابقا در اصفهان وجود نداشت و در سالهای اخیر که کشت زیر پلاستیک خیار معمول شده، بعلت ایجاد شرایط مناسب گرم و مرطوب بیماری مزبور شیوع یافته و حتی در بعضی از سالها در فصل بهار در مزارع خیار بعضی مناطق بشدت دیده می شود.

نشانه های بیماری

در سطح فوقانی برگ ها ابتدا لکه های زاویه دار رنگ پریده ای که محدود به رگبرگها می گردد ایجاد می شود. این لکه بعدا قهوه ای و خشک شده و در پشت برگها در محل لکه ها پوشش خاکستری مایل به بنفش قارچ عامل بیماری بوجود می آید.

عامل بیماری

عامل سفیدک دروغی خیار قارچی است که در اصطلاح علمی به آن پسودوپرولوسپورا (Pseudoperonospora cubensis) گفته می شود. اسپورهای این قارچ در پشت برگها تشکیل شده و بسهولت توسط باد و عوامل دیگر منتقل شده و باعث آلودگی ہوته های دیگر می شود، این قارچ زمستان را روی بقایای گیاهی در زیر خاک می گذراند.

مبارزه

1- جمع کردن و سوزاندن بقایای بوته های خیار

۲- تهویه گلخانه و جلوگیری از ایجاد شرائط گرم و مرطوب

۳- در بعضی از گلخانه ها با دو پوش کردن پلاستیک سقف و جلوگیری از ریزش قطرات آب روی بوته ها که شرائط جوانه زدن اسپورهای عامل بیماری را بهتر فراهم می سازد، بیماری را کاهش می دهد. بدین ترتیب که در فاصله حدود یک متری سقف، پلاستیک دیگری که سوراخ های بزرگی در آن تعبیه شده می کشند. بدین ترتیب بخار آب حاصل از طریق سوراخها بالا رفته و پس از تقطیر آب حاصله به مسیرهای دیگری هدایت می گردد که روی بوته ها نریزد.

۴- مبارزه شیمیائی علیه این بیماری با قارچ کش ریدومیل ام – زد به نسبت ۲/۵ در هزار انجام می شود. سمپاشی باید خیلی زود و پس از بروز اولین علائم صورت گیرد و پس از ۱۰ روز تکرار شود و ۴ هفته قبل از برداشت اولین محصول سمپاشی متوقف گردد.

بیماری سفیدک دروغی خیار

[su_lightbox type=”image” src=”https://www.mazraehno.com/wp-content/uploads/2018/03/136.jpg”]برای مشاهده تصویر در سایز اصلی، اینجا کلیک نمایید.[/su_lightbox]