اطلاعیه ترویجی کاشت زعفران

زعفران کاران گرامی :

لطفا برای کاشت زعفران و تولید محصولی با کیفیت و کمیت بالا به نکات زیر توجه نمایید:

 

سال اول

مرحله کاشت

 1. انتخاب بستر مناسب کاشت (کاشت در اراضی با خاک های شنی رسی) و عاری از علف هرز و سنگ ریزه
 2. افزودن 35-40 تن کود گاوی پوسیده به اضافه ۱۰۰ کیلو اوره در هر هکتار و مخلوط نمودن آن با خاک توسط کولتیواتور و یا دیسک سبک قبل از کاشت زعفران
 3. انتخاب پیاز مناسب با وزن ۹-۸ گرم به بالا و ضد عفونی آن با قارچ کش و کنه کش در صورت ضرورت :
  • پیازها حداکثر تا ۱۰ روز بعد از خارج کردن از خاک بایستی کشت شود.
  • به طور متوسط بین ۸-۵ تن پیاز برای هر هکتار زمین لازم می باشد.
  • کاشت پیاز به صورت کپه ای و یا خطی در عمق ۲۰ سانتیمتری خاک صورت می گیرد.
  • در روش کپه ای، گودال های با عمق ۳۰-۲۰ سانتی متر و با فواصل ۶۰-۳۰ سانتی متر از همدیگر ایجاد و ۱۰-۸ عدد پیاز رو به بالا در آن قرار داده و روی آن خاک می ریزیم.
  • در روش خطی، شیارهای با عمق ۲۰ سانتی متر و با فواصل ۶۰ سانتی متر از همدیگر ایجاد کرده و به فاصله هر ۱۰-۵ سانتی متر یک (۱) عدد پیاز کشت می گردد.

مرحله داشت

آبیاری اولیه با شروع سرما (حدود ۱۰ درجه سانتی گراد) یعنی یک هفته قبل از گلدهی صورت می گیرد.

 1. برداشت گل های زعفران در صبح زود قبل از طلوع آفتاب انجام می شود.
 2. جدا سازی کلاله ها در همان روز انجام و سریعا خشک شود.
 3. معمولا بعد از برداشت گل زعفران آبیاری دوم انجام می شود و سپس هر ۱۵ روز یک بار آبیاری صورت می گیرد.
 4. یکی از مراحل مهم آبیاری زردآب است که در اردیبهشت ماه موقعی که گیاه رو به زردی می رود انجام می شود.
 5. محلول پاشی با کودهای ریزمغزی مناسب از ۲۰ بهمن به بعد
 6. آخرین آبیاری در زمانی که برگ ها شروع به زرد شدن می کنند.
 7. برای جلوگیری از سفت شدن خاک و آسیب دیدن پیازها از تردد و چرا دادن مزرعه زعفران جلوگیری شود.

 

سال دوم به بعد

 • از سال دوم به بعد هر دو سال یک بار نسبت به افزودن ۱۵ تن کود گاوی پوسیده در نیمه اول مهر ماه و مخلوط نمودن سطحی أن با خاک، قبل از اولین آبیاری و دادن ۱۰۰ کیلو اوره همراه با دومین اقدام صورت گیرد.
 • ادامه فعالیت ها همانند سال اول به ترتیب آبیاری – برداشت گل – جداسازی و خشک کردن کلاله ها و سایر مراقبت ها انجام گیرد.

 

رعایت نکات بهداشت در زمان برداشت گل و جداسازی و خشک کردن زعفران ضروری است.

مراحل رشد زعفران عبارتند از دوره رشد زایشی – رشد رویشی و دوره خواب است.

اطلاعیه ترویجی کاشت زعفران
پوستر اطلاعیه ترویجی کاشت زعفران