زمان مطالعه: 4 دقیقه
ارقام انگور دیرشکوفا بمنظور کاهش خسارت سرمای دیررس بهاره

در این پست تعداد یازده تا از ارقام انگور دیرشکوفا به منظور کاهش خسارت سرما یا گریز از سرمای بهاره گزینش شده اند معرفی و ویژگی های مهم آنها بیان گردیده است.

انگور یکی از محصولاتی است که نقش مهمی در اقتصاد کشاورزی کشور دارد. مشخص شده است که رقم های انگور در ایران به گونه ی وینیفرا تعلق دارند. محدوده ی تحمل دمایی رقم های گونه ی وینیفرا ۱۵ تا ۱۸ درجه ی سانتیگراد است.

متأسفانه عمده ترین تاکستان های کشور در برابر احتمال خسارت سرمای بهاره قرار دارند. در نتیجه معرفی رقم های متحمل به سرما به عنوان یکی از راه کارهای عملی برای کاهش خسارت های ناشی از سرمازدگی انگور در کشور ضروری است. تاریخ شکفتن جوانه های انگور در بین رقم های گوناگون متفاوت است. با توجه به این ویژگی در صورتی که بتوان طول دوره رکود (خواب) در تاک ها را افزیش داد میتوان با گریز از سرمای بهاره خسارت آن را در تاکستان ها کاهش داد.

گزینش ارقام انگور دیر شکوفا می تواند تا حدودی تأمین کننده ی این موضوع باشد. در این نوشته تعداد یازده رقم انگور دیرشکوفا که در کلکسیون انگور استان فارس به منظور کاهش خسارت سرما یا گریز از سرمای بهاره گزینش شده اند معرفی و ویژگی های مهم آنها بیان گردیده است.

ارقام انگور دیرشکوفا و برخی از صفات مهم آن ها

ارقام انگور دیرشکوفا و برخی از صفات مهم آن ها

استفاده از مواد شیمیایی برای تاخیر در شکفتن جوانه ها

علاوه بر استفاده از رقم های انگور دیرشکوفا ، برای تأخیر در شکفتن جوانه های انگور استفاده از مواد شیمیایی فراوانی نیز پیشنهاد شده است. به کارگیری این روش ها می تواند به عنوان اقدامات تکمیلی در تأخیر بیشتر شکفتن جوانه های رقم های دیر شکوفا مورد استفاده قرار گیرند به عنوان نمونه، استفاده از ماده ی شیمیایی پتاسیم آلفا نفتالین استات (PNA) در غلظت های ۲۰۰ تا ۴۰۰ قسمت در میلیون در پاییز سبب تأخیر در شکفتن جوانه های انگور در بعضی از ارقام می شود.

محلول پاشی با مواد شیمیایی متیل -۲-کلرو-هیدروکسی فلورنس و کلرمکوات نیز سبب تأخیر در شکفتن جوانه های انگور و کاهش خطر سرمازدگی در بوته های مو می گردد. هم چنین استفاده از روغن سویا ، در درختان انگور در حال رکود زمستانه ، ترجیحا ۴۵ روز قبل از شکفتن جوانه ها سبب افزایش غلظت CO۲ در جوانه ها و به دنبال آن تأخیر در گلدهی می شود.

ارقام انگور دیرشکوفا

استفاده از روش های به زراعی برای تاخیر در شکفتن جوانه ها

افزون بر مواد شیمیایی برای تأخیر در شکفتن جوانه های انگور از روش های به زراعی نیز استفاده می شود که مهم ترین آنها به تعویق انداختن هرس تا زمان شکفتن جوانه ها می باشد. هرچه بوته های مو در اوایل فصل رشد دیرتر هرس شوند، شکفتن جوانه های آنها نیز به همان مقدار به تأخیر می افتد و در نتیجه این بوته ها حساسیت کمتری نسبت به سرمای بهاره خواهند داشت. هرس دیرهنگام بر روی انگور خارجی رقم کابنه سونیون سبب پانزده روز تأخیر در شگفتن جوانه های آن می شود.

انگور رقم آب ارسنجان

[ چند توصیه ]

  1. در مناطق دارای سرمای بهاره بهتر است تاک داران رقم هایی را انتخاب نمایند که جوانه های آنها افزون بر دیر شکوفا بودن در مقابل سرمای بهاره نیز متحمل باشد.
  2. برای تأخیر بیشتر در شکفتن جوانه ها در مناطق دارای سرمای بهاره، توصیه می شود که تا حد ممکن هرس سالیانه این رقم های انگور به تعویق افتد و در دیرترین زمان ممکن اقدام به انجام هرس صورت گیرد.
  3. به منظور تأخیر بیشتر در زمان شکفتن جوانه ها و جلوگیری از خسارت سرما در مناطق مستعد سرمای بهاره پیشنهاد می شود که علاوه بر استفاده از رقم های دیر شکوفا، از سایر روش های باغبانی مانند استفاده از مواد شیمیایی و هرس دیرهنگام که سبب تأخیر در شکفتن جوانه ها می شوند استفاده گردد.

نویسنده: محمدجواد کرمی