معرفی برنج رقم شیرودی

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

برای کاشت برنج رقم شیرودی، شخم اول در اوایل زمستان و شخم دوم حدود ۲۰ – ۱۵ روز قبل از نشاء کاری (اوایل اردیبهشت) و شخم سوم حدود ۲ – ۱ روز قبل از نشاء کاری (۲۲ – ۲۰ اردیبهشت) انجام شود، چنانچه نشاء کاری با دست انجام شود به محض پایان یافتن شخم سوم زمین، سریعاً نشاء کاری شود و در صورت استفاده از ماشین نشاء کار می توان مدت کوتاهی تا حالت خمیری شدن خاک مزرعه صبر شود. برای این رقم ۲۵۰ کیلوگرم کود اوره به همراه ۱۰۰ کیلوگرم سوپرفسفات و ۲۰۰ کیلوگرم کود پتاس که تمامی کود فسفات و نصف اوره و پتاس همراه آخرین چرخ کشی و مابقی اوره و پتاس را در زمان تشکیل اولین جوانه خوشه در غلاف مصرف شود (۴۰ – ۳۵ روز بعد از نشاء کاری).

این رقم در ایستگاه چپرسر تنکابن اصلاح گردید. والدین این ارقام؛ خزر و طارم دیلمانی بوده است. در سال ۱۳۸۳ پس از آزمایشات نهائی توسط مسئول دفتر برنج وقت با همکاری تنگاتنگ محققین برنج در معاونت تحقیقات در آمل به صورت ترویجی و بررسی مشاهده ای در مزارع برنج کشاورزان کشت گردید که مورد اقبال بسیار خوب کشاورزان قرار گرفته است.

 

مشخصات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی رقم شیرودی :

۱- طول دوره رشد : ۱۰۴

۲- ارتفاع بوته : ۱۰۶ سانتیمتر

۳- فاصله مناسب کاشت : ۱۲×۳۰ سانتیمتر

۴- تعداد پنجه در هر کپه : ۱۹ عدد

۵- N : 15 کیلوگرم در هکتار ازت خالص

۶- نیاز غذایی P : 100 کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل

K –V : 200 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم

بیشتر بخوانید:  معرفی لوبیا چیتی رقم کوشا

۸- وضعیت خروج خوشه از غلاف : کامل

۹- رنگ شلتوک : کاهی

۱۰- وضعیت ریشک : ندارد

۱۱- طول خوشه : ۲۷ سانتیمتر

۱۲- وضعیت دانه در خوشه : بارور

۱۳- ریزش دانه : ندارد

۱۴- وزن هزار دانه : ۲۶ گرم

۱۵- تعداد دانه بارور در خوشه : ۱۲۷ عدد

۱۶- تعداد بوته در متر مربع : ۳۳ عدد

۱۷- تعداد دانه پوک در خوشه : ۶ عدد

۱۸- عملکرد شلتوک : حدود ۷.۵ تن در هکتار

۱۹- طول دانه شلتوک : ۱۰ میلیمتر

۲۰- طول دانه برنج سفید : ۲ میلیمتر

۲۱- عرض دانه برنج سفید : ۲ میلیمتر

۲۲- درصد تبدیل : ۶۷.۲

۲۳- درصد دانه سالم : ۶۰.۵۴

۲۴- درصد خرده برنج : ۶.۶۶

۲۵- وضعیت دانه از نظر گچی بودن : فاقد گچی

۲۶- طول دانه پس از پخت (ری آمدن) : ۱۲.۴۸

۲۷- درجه حرارت ژلاتینه شدن : ۵

۲۸- درصد آمیلوز : ۲۳.۵

۲۹ – غلظت ژل : ۹۹

۳۰- عطر طعم : خوب

۳۱- حساسیت به کرم برگ خوار

۳۲- حساسیت به کرم ساقه خوار : نسبتا مقاوم

۳۳- حساسیت به بیماری بلاست : مقاوم

۳۴- حساسیت به بیماری پوسیدگی طوقه (ژیبرلا) : مقاوم

۳۵- حساسیت به بیماری های دیگر : خاص مشاهده نگردید

 

معرفی برنج رقم شیرودی

خوشه رقم شیرودی

 

معرفی برنج رقم شیرودی

شلتوک رقم شیرودی

 

معرفی برنج رقم شیرودی

برنج سفید رقم شیرودی

مطالعه بیشتر