معرفی برنج رقم شیرودی

برای کاشت برنج رقم شیرودی ، شخم اول در اوایل زمستان و شخم دوم حدود ۲۰ – ۱۵ روز قبل از نشاء کاری (اوایل اردیبهشت) و شخم سوم حدود ۲ – ۱ روز قبل از نشاء کاری (۲۲ – ۲۰ اردیبهشت) انجام شود، چنانچه نشاء کاری با دست انجام شود به محض پایان یافتن شخم سوم زمین، سریعاً نشاء کاری شود و در صورت استفاده از ماشین نشاء کار می توان مدت کوتاهی تا حالت خمیری شدن خاک مزرعه صبر شود.

برای این رقم ۲۵۰ کیلوگرم کود اوره به همراه ۱۰۰ کیلوگرم سوپرفسفات و ۲۰۰ کیلوگرم کود پتاس که تمامی کود فسفات و نصف اوره و پتاس همراه آخرین چرخ کشی و مابقی اوره و پتاس را در زمان تشکیل اولین جوانه خوشه در غلاف مصرف شود (۴۰ – ۳۵ روز بعد از نشاء کاری).

معرفی برنج رقم شیرودی
خوشه رقم شیرودی

این رقم در ایستگاه چپرسر تنکابن اصلاح گردید. والدین این ارقام؛ برنج خزر و طارم دیلمانی بوده است. در سال ۱۳۸۳ پس از آزمایشات نهائی توسط مسئول دفتر برنج وقت با همکاری تنگاتنگ محققین برنج در معاونت تحقیقات در آمل به صورت ترویجی و بررسی مشاهده ای در مزارع برنج کشاورزان کشت گردید که مورد اقبال بسیار خوب کشاورزان قرار گرفته است.

معرفی برنج رقم شیرودی
شلتوک رقم شیرودی

مشخصات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی برنج رقم شیرودی :

 1. طول دوره رشد : 104
 2. ارتفاع بوته : 106 سانتیمتر
 3. فاصله مناسب کاشت : 12×30 سانتیمتر
 4. تعداد پنجه در هر کپه : 19 عدد
 5. N : 15 کیلوگرم در هکتار ازت خالص
 6. نیاز غذایی P : 100 کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل
 7. K:200 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم
 8. وضعیت خروج خوشه از غلاف : کامل
 9. رنگ شلتوک : کاهی
 10. وضعیت ریشک : ندارد
 11. طول خوشه : 27 سانتیمتر
 12. وضعیت دانه در خوشه : بارور
 13. ریزش دانه : ندارد
 14. وزن هزار دانه : 26 گرم
 15. تعداد دانه بارور در خوشه : 127 عدد
 16. تعداد بوته در متر مربع : 33 عدد
 17. تعداد دانه پوک در خوشه : 6 عدد
 18. عملکرد شلتوک : حدود 7.5 تن در هکتار
 19. طول دانه شلتوک : 10 میلیمتر
 20. طول دانه برنج سفید : 2 میلیمتر
 21. عرض دانه برنج سفید : 2 میلیمتر
 22. درصد تبدیل : 67.2
 23. درصد دانه سالم : 60.54
 24. درصد خرده برنج : 6.66
 25. وضعیت دانه از نظر گچی بودن : فاقد گچی
 26. طول دانه پس از پخت (ری آمدن) : 12.48
 27. درجه حرارت ژلاتینه شدن : 5
 28. درصد آمیلوز : 23.5
 29. غلظت ژل : 99
 30. عطر طعم : خوب
 31. حساسیت به کرم برگ خوار
 32. حساسیت به کرم ساقه خوار : نسبتا مقاوم
 33. حساسیت به بیماری بلاست : مقاوم
 34. حساسیت به بیماری پوسیدگی طوقه (ژیبرلا) : مقاوم
 35. حساسیت به بیماری های دیگر : خاص مشاهده نگردید.
معرفی برنج رقم شیرودی
برنج سفید رقم شیرودی

سایر ارقام برنج

دانلود مجموعه جامع آموزش زراعت برنج

دانلود مجموعه آموزشی زراعت برنج

اطلاعات خودت را درباره زراعت برنج با این مجموعه آموزشی افزایش بده. این بسته آموزشی متفاوت، شامل تعداد زیادی کتاب، فیلم های آموزشی، اپ موبایل و... است که بدون تردید کامل ترین و به روزترین مرجع یادگیری کشت برنج در نقاط مختلف کشور هست. این مجموعه را همین الان می توانی دانلود کنی.