معرفی برنج رقم شیرودی

برای کاشت برنج رقم شیرودی ، شخم اول در اوایل زمستان و شخم دوم حدود ۲۰ – ۱۵ روز قبل از نشاء کاری (اوایل اردیبهشت) و شخم سوم حدود ۲ – ۱ روز قبل از نشاء کاری (۲۲ – ۲۰ اردیبهشت) انجام شود، چنانچه نشاء کاری با دست انجام شود به محض پایان یافتن شخم سوم زمین، سریعاً نشاء کاری شود و در صورت استفاده از ماشین نشاء کار می توان مدت کوتاهی تا حالت خمیری شدن خاک مزرعه صبر شود.

برای این رقم ۲۵۰ کیلوگرم کود اوره به همراه ۱۰۰ کیلوگرم سوپرفسفات و ۲۰۰ کیلوگرم کود پتاس که تمامی کود فسفات و نصف اوره و پتاس همراه آخرین چرخ کشی و مابقی اوره و پتاس را در زمان تشکیل اولین جوانه خوشه در غلاف مصرف شود (۴۰ – ۳۵ روز بعد از نشاء کاری).

معرفی برنج رقم شیرودی
خوشه رقم شیرودی

این رقم در ایستگاه چپرسر تنکابن اصلاح گردید. والدین این ارقام؛ برنج خزر و طارم دیلمانی بوده است. در سال ۱۳۸۳ پس از آزمایشات نهائی توسط مسئول دفتر برنج وقت با همکاری تنگاتنگ محققین برنج در معاونت تحقیقات در آمل به صورت ترویجی و بررسی مشاهده ای در مزارع برنج کشاورزان کشت گردید که مورد اقبال بسیار خوب کشاورزان قرار گرفته است.

معرفی برنج رقم شیرودی
شلتوک رقم شیرودی

مشخصات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی برنج رقم شیرودی :

 1. طول دوره رشد : ۱۰۴
 2. ارتفاع بوته : ۱۰۶ سانتیمتر
 3. فاصله مناسب کاشت : ۱۲×۳۰ سانتیمتر
 4. تعداد پنجه در هر کپه : ۱۹ عدد
 5. N : 15 کیلوگرم در هکتار ازت خالص
 6. نیاز غذایی P : 100 کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل
 7. K:200 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم
 8. وضعیت خروج خوشه از غلاف : کامل
 9. رنگ شلتوک : کاهی
 10. وضعیت ریشک : ندارد
 11. طول خوشه : ۲۷ سانتیمتر
 12. وضعیت دانه در خوشه : بارور
 13. ریزش دانه : ندارد
 14. وزن هزار دانه : ۲۶ گرم
 15. تعداد دانه بارور در خوشه : ۱۲۷ عدد
 16. تعداد بوته در متر مربع : ۳۳ عدد
 17. تعداد دانه پوک در خوشه : ۶ عدد
 18. عملکرد شلتوک : حدود ۷.۵ تن در هکتار
 19. طول دانه شلتوک : ۱۰ میلیمتر
 20. طول دانه برنج سفید : ۲ میلیمتر
 21. عرض دانه برنج سفید : ۲ میلیمتر
 22. درصد تبدیل : ۶۷.۲
 23. درصد دانه سالم : ۶۰.۵۴
 24. درصد خرده برنج : ۶.۶۶
 25. وضعیت دانه از نظر گچی بودن : فاقد گچی
 26. طول دانه پس از پخت (ری آمدن) : ۱۲.۴۸
 27. درجه حرارت ژلاتینه شدن : ۵
 28. درصد آمیلوز : ۲۳.۵
 29. غلظت ژل : ۹۹
 30. عطر طعم : خوب
 31. حساسیت به کرم برگ خوار
 32. حساسیت به کرم ساقه خوار : نسبتا مقاوم
 33. حساسیت به بیماری بلاست : مقاوم
 34. حساسیت به بیماری پوسیدگی طوقه (ژیبرلا) : مقاوم
 35. حساسیت به بیماری های دیگر : خاص مشاهده نگردید.
پکیج آموزشی زراعت برنج

تخصصی ترین و جامع ترین پکیج آموزشی زراعت برنج

پکیج آموزشی زراعت برنج شامل کتاب ها ، نشریات و ویدیوهای آموزشی در زمینه آماده سازی زمین ، خزانه داری ، کشت ، داشت ، برداشت ، بازاررسانی و مصرف برنج می باشد . بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای برنج کاران ، دانشجویان رشته کشاورزی و کلیه علاقه مندان

معرفی برنج رقم شیرودی
برنج سفید رقم شیرودی