زمان مطالعه: 2 دقیقه
زیست شناسی و مبارزه با کرم خوشه خوار انگور

مشخصات آفت کرم خوشه خوار انگور

کرم خوشه خوار انگور لارویا کرمینه ای است که از تخم یک پروانه به وجود می آید. اندازه لاروهایی که تازه از تخم خارج می شود حدود ۲ میلی متر است. رنگ این لاروها سفید متمایل به خاکستری است. با تغذیه از جوانه های خوشه، غوره و حبه های انگور کم کم رشد کرده و در نهایت به حدود ۱ سانتی متر می رسد.

زیست شناسی کرم خوشه خوار

زمستان گذرانی آفت به صورت شفیره در پیله ابریشمی سفید رنگی زیر پوست ساقه مو و درختان دیگر و نیز شکاف های زمین زیر برگهای ریخته شده در خاک است.

مبارزه

  • احداث باغ بصورت ردیفی روی داربست موازی
  • یخ آب زمستانه برای نابودی بخشی از شفیره ها که در زیر بقایای علف های خشک و پوسیده به سر می برند موثر است.
  • کاهش خسارت آفت با تقویت درختان، هرس سالانه مو، سوزاندن علف های هرز و برگ های خشک در پائیز و شخم عمیق در بهار
  • هرس بهاره شاخه ها برای رسیدن نور خورشید به خوشه ها (نور آفتاب باعث کاهش آفت می گردد).
  • استفاده از ارقامی که خوشه های متراکم ندارند در مناطقی که تراکم جمعیت آفت بالاتر است توصیه می گردد.
  • پیش آگاهی جمعیت آفت با استفاده از تله های فرمونی و ثبت هفتگی تعداد حشرات نر شکار شده برای تعیین اوج پرواز
  • در صورتی که جمعیت آفت قبل از باز شدن گل زیاد نباشد نیازی به مبارزه شیمیایی نیست. ولی موقعی که غوره ها به اندازه نخود شده اند مبارزه شیمیایی در زمان اوج پرواز با یکی از سموم فسفره علیه آفت ضروری است که برای ارقام زودرس مثل انگور یاقوتی و مهدی خانی یک بار سم پاشی کفایت می کند. برای ارقام دیررس مانند بیدانه و غیره سم پاشی دیگری در آغاز تغییر مزه انگور لازم است.
  • برای حفاظت دشمنان طبیعی در باغاتی که جمعیت آفت کمتر است کنترل بیولوژیک آفت با استفاده از سم میکروبی (Bacillus thuringiensis (BT موثر است.
زیست شناسی و مبارزه با کرم خوشه خوار انگور
پوستر زیست شناسی و مبارزه با کرم خوشه خوار انگور