کتابچه علف شور گونه مناسب احیای مراتع قشلاقی و میان بند

علف شور (Salsola rigida) گونه ای خوش خوراک است که برای احیای مراتع قشلاقی و میان بند مناطق خشک و بیابانی بسیار مناسب است.

ریخت شناسی : بوته ای چندساله نیمه چوبی با ارتفاع ۱۵ تا ۷۰ سانتی متر، دارای انشعابات متعدد از قاعده طول عمر ۷ تا ۲۵ سال، عمق ریشه دوانی ۱/۵ تا ۷ متر، ساقه سفت، چوبی، سبز روشن تا خاکستری، پوشیده از کرک های شکننده کوتاه؛ برگ ها متناوب، خطی نیمه خاکستری؛ گل ها دوجنسی؛ بذرها دایره ای شکل، زرد تا قهوه ای ابعاد ۲ تا ۲/۵ میلی متر.

دامنه پراکنش : دارای دامنه رویشگاهی وسیعی در کشور بوده و در شمال، شمال غرب، مرکز، شمال شرق و شرق کشور رویش دارد.