جوجه مقاوم به سرما

مصرف بالای سوخت مشکل عمده واحدهای مرغداری

در حال حاضر اکثر واحدهای پرورش مرغ گوشتی در سطح کشور برای گرمایش سالن های خود از سیستم های سنتی استفاده می کنند. میانگین مصرف گازوئیل برای گرمایش این سالن ها در سال ۳ تا 3.5 میلیارد لیتر است و به عبارتی هر قطعه جوجه حدود ۳ تا 3.5 لیتر مصرف سوخت دارد.

از آنجایی که سیاست های دولت مبتنی بر این است که یارانه های انرژی حذف گردد، با افزایش قیمت سوخت، تولید کنندگان این صنعت در تامین سوخت سالن های خود با مشکل بزرگی مواجه خواهند شد. در شرایط کنونی بهترین راهکاری که مرغداران می توانند انجام دهند استفاده بهینه از انرژی می باشد.

از آنجا که تامین گرمایش مناسب در فصل زمستان (با توجه به سنتی بودن ساختمان های پرورش) هزینه های بالایی را بر مرغدار تحمیل می کند، استفاده از نژادهای مقاوم به سرما و یا جوجه هایی که دامنه تحمل حرارتی آنها دستکاری شده است، در جهت کاهش دمای سالن در دوره پرورش می تواند موثر واقع شود.

مکانسیسم تولید محصول

با توجه به اینکه دوره جوجه کشی از نظر دما و رطوبت بسیار احساس می باشد، هر نوع دستکاری دمایی می تواند اثرات زیان باری بر روی جنین بگذارد. در این اختراع برای اولین بار در دنیا کاهش دما در هم در اوایل و هم در اواخر جوجه کشی اجرا شد. پروتکل تولید جوجه مقاوم به سرما بر اساس قوانین اپی ژنتیک بنا نهاده شده است. شناسایی این پروتکل به ۵ محور اصلی در دوره جوجه کشی مرتبط می باشد:

  1. شناسایی بهترین روز و یا روزهای اعمال تنش سرمایی
  2. شناسایی بهترین دما جهت اعمال تنش
  3. شناسایی مدت زمان مفید، جهت در معرض تنش قرار دادن
  4. رطوبت محیط اعمال استرس
  5. دمای پوسته حاوی جنین پس از اعمال تنش سرمایی

محاسبه میزان مصرف سوخت در نتیجه استفاده و یا عدم استفاده از جوجه مقاوم به سرما :

با استفاده از این نوع جوجه می توان دمای سالن را به میزان حداقل ۱۰ درجه سانتیگراد کاهش داد که در این صورت بر اساس محاسبات ترمودینامیکی همان طور که از نتایج مشاهده می شود (جدول ذیل) با کاهش دمای ۱۰ درجه ای در سالن مذکور به میزان 85.32 لیتر گازوئیل در روز صرفه جویی می شود. این مقدار مصرف در طی ۲۵ روز باقی مانده معادل ۲۱۳۳ لیتر می باشد. که این رقم بیانگر ۳۸% صرفه جویی در مصرف گازوئیل در طی این مدت می باشد.

کاربران

شرکت های جوجه کشی :

این شرکت ها می توانند با اجرای پروتکل مذکور قابلیت تولید جوجه یکروزه مقاوم به سرما را داشته باشند. که این امر برای آنها ارزش افزوده فراوانی در پی خواهد داشت. یکی از مزیت های مهم این اختراع، آسان و بدون هزینه بودن نحوه اجرا آن می باشد. بدین ترتیب که شرکت های مذکور می توانند طبق پروتکل پیشنهادی با اعمال کاهش دما در طی زمان مشخص سبب افزایش متابولیسم مرتبط با سازگاری سرمایی (از طریق فعال سازی صحیح سازگاری اپی ژنتیک) در جنین شده که در نهایت منجر به تولید جوجه یکروزه مقاوم به سرما می شود.

واحدهای تولید کننده (مرغداریها) :

این واحدها می توانند از طریق خرید این نوع جوجه ها از شرکت های جوجه کشی به طور قابل توجهی در میزان مصرف سوخت واحد خود صرفه جویی نمایند. در ضمن از دیگر قابلیت های مهم این نوع محصول بهبود عملکرد وزن پایان دوره بدون تاثیر منفی بر ضریب تبدیل غذایی می باشد که خود این امر برای تولید کننده بسیار مهم می باشد. کاهش در میزان مصرف آنتی بیوتیک ها خود نیز سبب صرفه جویی اقتصادی می گردد.

مصرف کننده :

با توجه به مصرف بالای گوشت سفید در ایران و جهان و از طرفی هشدارهای سازمان بهداشت جهانی مبنی بر افزایش بی رویه آنتی بیوتیک ها در جوامع بشری، تولید این محصول سبب کاهش چشمگیر مصرف آنتی بیوتیک ها در واحد های مرغداری می شود که خود می تواند گام مهمی در تولید محصول ارگانیک باشد.

مزایای اختراع

  • کاهش مصرف سوخت به میزان ۳۸% در طی یک بازه زمانی ۲۵ روزه
  • کاهش تلفات ناشی از بیماری های متابولیکی مانند آسیت در دماهای پایین
  • بهبود عملکرد و ضریب تبدیل غذایی
جوجه مقاوم به سرما
پوستر جوجه مقاوم به سرما