زمان مطالعه: 3 دقیقه
کاربردهای تله های چسبنده جهت کاهش جمعیت پسیل آسیایی مرکبات

پسیل آسیایی مرکبات آفات مهم باغات مرکبات جنوب کشور است که با تغذیه از شیره نباتی برگها و جوانه ها خسارت های زیادی به درختان مرکبات وارد می آورد. دوره یک نسل این آفت بسته به شرایط محیطی ۴۷-۱۵ روز طول می کشد. آفت مذکور بسته به شرایط محیط ۱۰-۹ نسل در سال دارد.

اگر چه پسیل آسیایی مرکبات همانند بسیاری از حشرات مکنده از گیاه میزبان تغذیه می کند و با مکیدن از شیره گیاهی و تزریق بزاق سمی، باعث بد شکلی در برگ و ساقه می شود، اما بیشترین اهمیت آن به دلیل انتقال باکتری مولد بیماری خطرناک گرینینگ یا لکه سبز مرکبات است.

این بیماری خطرناک در طول سال های اخیر در باغات مرکبات جنوب کشور به ویژه جیرفت و برخی از نواحی هرمزگان، سیستان بلوچستان و کرمان گسترش یافته و موجب خشکیدگی درختان مرکبات بویژه لیموترش گردیده است. کاربرد تله های رنگی منحصرا در مناطق با آلودگی کم و در نواحی با آلودگی شدید در کنار مبارزه شیمیایی، ضمن کاهش مصرف سموم شیمیایی، می تواند در کاهش آلودگی های زیست محیطی نیز موثر باشد.

نحوه کاربرد تله های کارتی چسبنده برای مبارزه با پسیل آسیایی مرکبات

تله های کارتی زرد رنگ چسبنده (۱۰ × ۲۴ سانتی متر)، به ازاء هر درخت یک عدد بصورت عمودی و در ارتفاع ۱/۵ متری از سطح زمین در قسمت سایه بان و در جهت جنوب نصب شوند.

برای اخذ نتیجه گیری بهتر :

1- تله های کارتی چسبنده زرد رنگ که بر اساس تحقیقات انجام شده در کشور بیشترین میزان شکار حشرات کامل پسیل آسیایی مرکبات را داشته اند شامل: زرد اسپانیایی با نام تجارتی Green universe، زرد کره ای با نام تجارتی LABI، زرد انگلیسی با نام تجارتی Russell و زرد ایرانی بوده است.

پیشنهاد می شود از تله های زرد رنگ اشاره شده در زمان شروع فعالیت پسیل آسیایی مرکبات (اواخر اسفند) به منظور ردیابی و آگاهی از زمان ظهور آفت استفاده گردد و تا اواخر خرداد ماه ادامه یابد. چون بعد از این زمان بدلیل گرمای هوا حشرات فعالیت خود را بسیار کند کرده و تا اواخر فصل گرما به پناهگاه های تابستانی پناه می برند.

2- به منظور افزایش کارایی تله های کارتی چسبنده لازم است تله ها هر هفته یک بار تعویض گردند.

3- کاربرد تله های کارتی چسبنده زرد رنگ در جهت عمودی و به صورت نواری بین درختان موجب می گردد تا تعداد بیشتری از حشرات کامل پسیل را به خود جلب نماید.

4- نصب تله های زرد رنگ در نهالستان های مرکبات نظر به حساسیت شدید نهال انواع مرکبات به پسیل آسیایی مرکبات و با توجه به اینکه نهالستان ها کانون اولیه آلودگی بیماری گرینینگ می باشند، توصیه می گردد.

5- در صورت نیاز به کاربرد سموم شیمیایی، به دلیل کاهش جمعیت پسیل، مدت زمان تعویض تله ها هر دو هفته یکبار خواهد بود.

۶- با توجه به وجود درختان مرکبات بخصوص درخت لیموترش در اکثر خانه های کشاورزان و از طرفی بررسی های میدانی نشان می دهد که قریب به اتفاق درختان منازل آلوده به پسیل آسیایی مرکبات بوده، از آنجایی که امکان استفاده از سموم شیمیایی در این شرایط وجود ندارد لذا توصیه می شود در این مکانها از تله زرد چسبنده استفاده شود.

کاربردهای تله های چسبنده جهت کاهش جمعیت پسیل آسیایی مرکبات