بیماری زنگ جارویی زرشک

بیماری زنگ جارویی زرشک نیز همانند سایر بیماری هایی که این خانواده ایجاد می نماید به لحاظ شباهت علائم آن با علائم زنگ زدگی فلزات، بدین نام نامیده می شود. بعلاوه علائم این بیماری شباهتی خاص به علائم زنگ زرد غلات دارد. شاخه های روییده از یک ناحیه خارج و به درخت حالت جارویی می دهد به همین دلیل این بیماری به زنگ جارویی زرشک نیز معروف است و باعث کاهش تولید محصول در گیاه می شود.

علائم

  • ظهور لکه های زرد یا نارنجی رنگ روی سطح برگ و همچنین ساقه های جوان و میوه در شروع بیماری
  • جارویی شدن (خروج تعداد زیادی شاخه از یک محل و کاهش فاصله میانگره ها)

مبارزه و کنترل

  • اجتناب از انتقال پاجوش از باغات آلوده
  • مبارزه مکانیکی شامل هرس و سوزاندن شاخه های آلوده
  • مبارزه شیمیایی: استفاده از قارچ کش مناسب با مشورت و راهنمایی کارشناسان حفظ نباتات و کلینیک های گیاهپزشکی
اینفوگرافیک بیماری زنگ جارویی زرشک
پوستر بیماری زنگ جارویی زرشک