عملیات مورد نیاز باغ بادام در فصول مختلف سال

در این پست چک لیست عملیات هایی که در باغ بادام در فصول مختلف سال باید انجام دهید را مشاهده می کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره پرورش درخت بادام ، پکیج آموزشی پرورش بادام را از دست ندهید.

بادام یکی از قدیمی ترین درختانی است که در کشور ایران کشت می شود. این محصول در شرایط آب و هوایی مدیترانه ای که دارای تابستان های گرم و خشک و زمستان های ملایم است به خوبی رشد می کند. وسعت دامنه مناطق کشت بادام در ایران، نشان می دهد که بادام جزء گیاهانی است که دارای گستردگی اقلیمی بالایی بوده و گونه های اجدادی آن، ژن های مناسب و مطلوبی دارند.

به طور کلی می توان گفت که بادام، بومی مناطق گرم و خشک آسیای غربی تا حوزه مدیترانه بوده و امروزه کشت آن در ایران، آمریکا، اسپانیا، مراکش، ایتالیا، پرتغال، ترکیه، یونان و استرالیا به طور وسیع معمول، شده است.

عملیات مورد نیاز باغ بادام در فصل پاییز

عملیات مورد نیاز باغ بادام در فصل پاییز

1- اجرای برنامه تغذیه فروت ست پاییزه قبل از تغییر رنگ برگ ها و خزان آنها.

۲- محلول پاشی با یکی از ترکیبات مسی پس از خزان برگ ها.

۳- جمع آوری و معدوم نمودن بادام های آلوده به زنبور مغز خوار بادام بصورت همگانی.

۴- اجرای عملیات شخم و یخ آب پاییزه و زمستانه در صورت تامین آب.

عملیات مورد نیاز باغ بادام در فصل زمستان

عملیات مورد نیاز باغ بادام در فصل زمستان

1- اجرای عملیات هرس باغ متعاقب سپری شدن دوره سرما و قبل از زمان بیدار شدن درختان.

۲- مصرف کودهای مورد نیاز درخت بر مبنای نتایج آزمون خاک و سن درختان به روش چالکود.

3- روغن پاشی پیش بهاره درختان بر علیه آفات مکنده در مرحله قبل از تورم جوانه ها.

۴- اجرای برنامه تغذیه فروت ست پیش بهاره در زمان تورم جوانه ها.

۵- محلول پاشی درختان با یکی از ترکیبات مسی در مرحله تورم جوانه ها.

۶- جمع آوری و معدوم نمودن بادام های آلوده به زنبور مغز خوار بادام به صورت همگانی.

۷- اجرای عملیات پاکنی باغات با رعایت نکات فنی.

۸- اجرای شیوه صحیح آبیاری درختان به ویژه در روش آبیاری غرقابی ( ایجاد سیستم نواری ، تشتکی دو طرفه و تشتکی یک طرفه در اراضی شیبدار ) و اجتناب از تماس مستقیم آب با طوقه درختان و زیر خاک رفتن محل پیوندک.

عملیات مورد نیاز باغ بادام در فصل بهار

عملیات مورد نیاز باغ بادام در فصل بهار

١- سمپاشی علیه بیماری لکه آجری بادام دو هفته پس از ریزش گلبرگ ها با سموم توصیه شده و در صورت وقوع بارندگی بهاره (سمپاشی های بعدی ۲ هفته بعد از نوبت پیشین).

۲ – سمپاشی علیه شته ها و برگ خوارها در صورت ضرورت.

۳- هرس و معدوم نمودن سرشاخه های آلوده به آفات سرشاخه خوار هلو و سرشاخه خوار زردآلو که باعث پژمردگی جوانه های انتهایی می گردد و معدوم کردن شاخه های آلوده.

۴- محلول پاشی درختان با کودهای کلسیم.

عملیات مورد نیاز باغ بادام در فصل تابستان

عملیات مورد نیاز باغ بادام در فصل تابستان

۱- در صورت ضرورت، کنترل کنه تارعنکبوتی با مصرف کنه کش های اختصاصی .

۲- تکرار در برنامه تغذیه برگی درختان با کودهای حاوی کلسیم به صورت محلول پاشی .

٣- محلول پاشی درختان با کودهای پتاسه نظیر سولو پتاس ؛ پس از برداشت میوه و طبق توصیه های فنی .

۴- جمع آوری و معدوم نمودن بادام های آلوده به زنبور مغز خوار بادام همزمان با برداشت محصول .

۵- هرس و معدوم شاخه های آلوده به آفت سرشاخه خوار رزاسه و سر شاخه خوار هلو .

نویسندگان: مهدى شفیعى حسن آبادى – معصومه احمدى خطیب