آشنایی با انار بهشهر و شرایط کاشت آن

هر چند که در استانهای فارس، خراسان، مرکزی، اصفهان و یزد انارهای مرغوب و صادراتی کشت می شود، اما شمال ایران نیز یکی از مراکزی است که انواع انارهای ترش، شیرین، شکر و ملس با عملکرد بالا به عمل می آید. انارهای ترش و شیرین شمال به ویژه در بهشهر بدون استفاده از سم به بار می نشیند و با خاصیت ارگانیکی که داراست طرفداران خاص خود را دارد.

تنها در میانکاله بهشهر در وسعت ۱۲ هزار هکتار انار ترش به صورت خودرو وجود دارد که هر ساله در شروع فصل پاییز میزبان مردم بسیاری است که به بهانه بهره مندی از آن به پناهگاه حیات وحش میانکاله مراجعه می نمایند. وجود ۱۲ هزار هکتار انار ترش خودرو با عملکرد پنج تن در خلیج میانکاله به همراه ۱۵۰ هکتار انارهای وحشی ترش پراکنده نشانگر جایگاه مناسب توسعه و پرورش انار وحشی در منطقه بهشهر است.

۲۸ گونه از انار ایران در مازندران که ۱۶ گونه از آن مختص بهشهر است. مهمترین ارقام موجود در بهشهر انار شیرین، شکر، ملس، ترش، ساوه، نار بهشهر کابدار ،شیرین ،کابدار، ترش، ترش گلی نار، شیرین گلی نار، سیاه نار، کلباد نار، لمسری نار، وحشی جنگلی ترش، سنگک، انار زینتی و انار خودروی میانکاله است.

منبع: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر