به مزرعه نو، بزرگترین پایگاه آموزش مجازی کشاورزی، دامپروری، شیلات، منابع طبیعی و... خوش آمدید.
Previous
Next

معرفی

طیور و پرندگان

رورش طیور، پرورش پرندگان اهلی مانند مرغ، اردک، بوقلمون و غاز به منظور تولید گوشت یا تخم آن‌هاست. طیور (عمدتاً مرغ) پرورشی در تعداد بالا پرورش داده می‌شوند.

کشاورزان بیش از ۵۰ میلیارد مرغ را در سال برای دو منبع غذایی آن (گوشت و تخم‌مرغ) پرورش می‌دهند. مرغ‌های استفاده شده برای تخم‌مرغ معمولاً به نام تخم‌گذار و مرغ‌های استفاده شده برای گوشت اغلب به‌نام گوشتی شناخته‌می‌شوند.

محل پرورش طیور، پرورشگاه یا مزرعه یا فارم نامیده می‌شود.