گندم رقم آزادی

سال معرفی : 1358

مناطق مناسب کشت گندم آزادی :

اقلیم معتدل شامل استانهای البرز، تهران، فارس، خراسان، اصفهان و مناطق با آب و هوای مشابه

گندم نان رقم آزادی با شجره (4820*1-32-Mexp *(15409 رقمی نسبتآ زودرس با تیپ رشد بهاره است. در آزمایشهای انجام شده در مناطق معتدل کشور متوسط عملکرد این رقم 4390 کیلوگرم در هکتار بوده است این رقم در حال حاضر نسبت به نژادهای موجود زنگ ها نیمه حساس است. گندم رقم آزادی با میانگین ارتفاع بوته 92.5 سانتیمتر نسبت به خوابیدگی مقاوم است. رنگ دانه آن زرد و میانگین وزن هزار دانه آن 63.5 گرم است.

گندم رقم آزادی

منبع : کتاب معرفی ارقام زراعی (جلد 1)

سایر ارقام گندم

دانلود مجموعه جامع آموزش زراعت گندم و جو

دانلود مجموعه آموزشی زراعت گندم و جو

اطلاعات خودت را درباره زراعت گندم و جو با این مجموعه آموزشی افزایش بده. این بسته آموزشی متفاوت، شامل تعداد زیادی کتاب، فیلم های آموزشی، اپ موبایل و... است که بدون تردید کامل ترین و به روزترین مرجع یادگیری کشت گندم و جو در نقاط مختلف کشور هست. این مجموعه را همین الان می توانی دانلود کنی.