کتاب مبانی کارآفرینی در کشاورزی

کتاب مبانی کارآفرینی در کشاورزی به بررسی مباحث مربوط به کارآفرینی در بخش کشاورزی در شش فصل می پردازد. بخش کشاورزی مملو از فرصت های جدید و کشف نشده ایی است که کشف و بهره برداری به موقع از این فرصت ها و ایجاد کسب و کارهای جدید و رقابت پذیر بر مبنای آن، می تواند مزایای اقتصادی چشمگیری برای کشور به همراه داشته باشد.

مقدمه کتاب: رویکرد بیشتر کشورهای جهان در دهه های اخیر به موضوع کارآفرینی و توسعه آن، موجب گردیده موجی از سیاست های توسعه کارآفرینی در دنیا ایجاد شود. راه حلی که کشورهای مختلف در سه دهه گذشته برای غلبه بر مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی به آن روی آورده اند، توسعه فرهنگ کارآفرینی، انجام حمایت های لازم از کارآفرینان، ارائه آموزش های مورد نیاز به آنان و انجام تحقیقات و پژوهش های لازم در این زمینه بوده است.

تأمل در وضعیت اقتصادی و روند مراحل پیشرفت و توسعه در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه که به موضوع کارآفرینی توجه نموده اند، نشانگر آن است که این کشورها توانسته اند به پیشرفت های چشمگیری در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی دست یابند و یا دست کم بحران های پیش آمده را به سلامت پشت سر گذاشته و بحران هایی که وقوع آنها را در آینده پیش بینی می کردند مهار نمایند. در واقع رشد و توسعه اقتصادی مرهون کارآفرینان و فعالیت های کارآفرینانه است. از این رو لازمه دستیابی به توسعه و پیشرفت اقتصادی، توسعه کارآفرینی است.

حضور موفق بخش کشاورزی در عرصه اقتصاد جهانی مستلزم پایداری، سودآوری و بهره وری بالای این بخش است. بخش کشاورزی مملو از فرصت های جدید و کشف نشده ایی است که کشف و بهره برداری به موقع از این فرصت ها و ایجاد کسب و کارهای جدید و رقابت پذیر بر مبنای آن، می تواند مزایای اقتصادی چشمگیری برای کشور به همراه داشته باشد.

با توجه به گنجاندن دروس کارآفرینی در برنامه تحصیلی رشته های مختلف، جا دارد نسبت به جایگاه و اهمیت کارآفرینی و آموزش آن در رشته های کشاورزی و تربیت دانش آموختگان کشاورزی کارآفرین، همت و توجه بیشتری به عمل آید.

کتاب حاضر به بررسی مباحث مربوط به کارآفرینی در بخش کشاورزی در شش فصل می پردازد.

فصل اول: به کلیاتی از کارآفرینی، شامل مفاهیم و تعاریف کارآفرینی، اهمیت کارآفرینی و سیر تکاملی آن پرداخته شده است.

فصل دوم: رویکردهای مطالعه کارآفرینی شامل رویکرد روان شناختی، جمعیت شناختی و رویکرد محیطی و همچنین ویژگی های غیر کارآفرینانه مورد بحث قرار گرفته است.

فصل سوم: به خلاقیت و نوآوری به عنوان مهمترین ویژگی کارآفرینان پرداخته و موضوعاتی از قبیل تعاریف و مفاهیم خلاقیت و نوآوری فرآیند خلاقیت و نوآوری و… مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل چهارم: مهمترین و پرکاربردترین روش ها و فنون پرورش خلاقیت، به عنوان ابزاری برای رشد خلاقیت و افزایش توان حل خلاق مسئله مورد بحث قرار گرفته است.

فصل پنجم: کارآفرینی کشاورزی به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است. در این فصل مفهوم کارآفرینی و کارآفرین کشاورزی، موانع توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی و راه های غلبه بر موانع آن، تشخیص فرصت های کارآفرینی کشاورزی و مهمترین فرصت های کارآفرینی در بخش کشاورزی، مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل ششم: به آموزش کارآفرینی در کشاورزی اختصاص داده شده است. در این فصل به تعریف اهمیت تاریخچه اهداف، فرایند و برنامه های آموزش کارآفرینی پرداخته شده است.

لازم به یادآوری است که در تهیه این کتاب تلاش شده معتبرترین منابع علمی، آراء و نظرات استادان به نام در حوزه کارآفرینی ایران و جهان مورد استفاده قرار گیرد. همچنین مطالبی ارائه شده است که بتواند مبنای مطالعات تکمیلی قرار گیرد. امید است این کتاب بتواند سهمی در اعتلای دانش علاقمندان مطالعه کارآفرینی در کشاورزی، در بر داشته باشد.

فهرست مطالب کتاب مبانی کارآفرینی در کشاورزی

فهرست مطالب کتاب مبانی کارآفرینی در کشاورزی
فهرست مطالب کتاب مبانی کارآفرینی در کشاورزی
دانلود کتاب مبانی کارآفرینی در کشاورزی