کتاب توانمندسازی زنان روستایی و عشایری باتاکید بر ارتقای مهارت های تولید محصولات استاندارد و بازیافت مواد آلی و پسماندها

هدف کلی این کتاب، ترویج فرهنگ تولید و مصرف محصول گواهی شده و استاندارد در خانواده های روستایی و عشایری است، که علاوه بر ارتقا آگاهی و فرهنگ جامعه در خصوص تغذیه سالم، به توسعه کشت محصول سالم نیز  کمک شایانی می نماید.

مقدمه کتاب: براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ زنان روستایی و عشایری با جمعیتی حدود ۱۰ میلیون نفر ۱۲ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند. حدود ۶ میلیون نفر از این افراد در رده سنی ۱۸ سال و بالاتر هستند و از این رو به طور بالقوه ظرفیت ورود به عرصه کار و فعالیت را دارند.

با توجه به افزایش سطح سواد زنان روستایی و عشایری و بالا رفتن نرخ دانش آموختگان دانشگاهی در روستاها، این گروه از مخاطبان نسبت به فراگیری علوم و فنون جدید و بکاربست دانش در حوزه های مرتبط با شرایط زمینه ای خود علاقه مند می باشند. به علاوه ضرورت فعالیت همه اعضای خانواده در تامین معاش خانوار، کسب درآمد و فعالیت اقتصادی و نیز بسترسازی جهت افزایش مشارکت زنان در عرصه اشتغال و کارآفرینی طی سال های اخیر موقعیت مناسبی را فراهم آورده تا زنان علاقه مند و مستعد بتوانند در این عرصه حضور یابند. تلاش جهت افزایش بهره وری، ارتقاء کارایی نیروی انسانی و ایجاد ارزش افزوده در تولیدات زنان روستایی و عشایری نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصاد روستا و بهبود معیشت خانوارهای روستایی و عشایری ایفا می نمایند.

ضمن ضرورت تاکید بر مشارکت زنان در مدیریت اقتصاد خانوار توجه به جایگاه زن به عنوان مادر، همسر و عنصر مؤثر در شکل گیری الگوی تغذیه ای خانواده اهمیت ویژه ای دارد. حساسیت زنان نسبت به سلامت اعضای خانواده و جامعه، تغذیه مناسب فرزندان با مواد غذایی سالم آنان را تشویق می کند تا چه در نقش تولید کننده و چه به عنوان مصرف کننده برای تولید و مصرف محصولات استاندارد گواهی شده از مزرعه تا سفره، انگیزه زیادی داشته باشند. به این ترتیب موضوع توانمندسازی زنان روستایی و عشایری در تولید و مصرف محصول گواهی شده و استاندارد با معاونت امور زنان و خانواده مطرح و همکاری فی مابین برای اجرایی شدن آن شکل گرفت که در ادامه گزارش تفصیلی آن آمده است.

فهرست مطالب کتاب توانمندسازی زنان روستایی و عشایری باتاکید بر ارتقای مهارت های تولید محصولات استاندارد و بازیافت مواد آلی و پسماندها :

فهرست مطالب کتاب توانمندسازی زنان روستایی و عشایری باتاکید بر ارتقای مهارت های تولید محصولات استاندارد و بازیافت مواد آلی و پسماندها
فهرست مطالب کتاب توانمندسازی زنان روستایی و عشایری باتاکید بر ارتقای مهارت های تولید محصولات استاندارد و بازیافت مواد آلی و پسماندها
دانلود دانلود کتاب توانمندسازی زنان روستایی و عشایری باتاکید بر ارتقای مهارت های تولید محصولات استاندارد و بازیافت مواد آلی و پسماندها