بررسی کارایی جغد گوش دراز در کنترل جوندگان

مطالعه ریمه ها می تواند داده های مهمی درباره رژیم غذایی این شکارچی ارائه کند. جوندگان در جهان و ایران از آفات مهم کشاورزی محسوب می شوند و ضروری است به جای استفاده از سموم شیمیایی، از عناصر کنترل کننده بیولوژیک در جهت توسعه کشت ارگانیک اقدام گردد که جغدها در این زمینه از مهمترین جانوران شکارچی جوندگان محسوب می شوند. جغد گوش دراز (.Asio otus L) پرنده شکاری شب فعال در اراضی باز است که در بسیاری از نقاط دنیا پراکنش دارد. این گونه یکی از ۱۲ گونه جغد در ایران است که در گذشته گونه کمیاب محسوب می شد اما خوشبختانه جمعیت آن در کشور در چند سال گذشته در حال افزایش بوده است. این گونه اصولا از پستانداران کوچک تغذیه می کند که بخش هضم نشده حیوانات خورده شده به صورت ریمه از دهان برگردانده می شود. به علت همزمانی فعالیت شبانه جغدها با فعالیت پستانداران کوچک بخصوص جوندگان عمدتا از آنها تغذیه می نمایند. بنابراین، نقش مهمی در کنترل جوندگان دارد (۲۰۰۶ Nistreanu 2007, Seckin & Coskun).

در استانهای البرز، اصفهان و همدان، ابتدا بررسی میدانی به منظور یافتن محلهای استراحت دائمی یا دوره ای جغد گوش دراز انجام شد. پس از جمع آوری و انتقال ریمه ها به آزمایشگاه، ابتدا طول و قطر آنها با کولیس (با دقت ۰/۰۲ میلیمتر) اندازه گیری و با ترازوی دیجیتالی (با دقت ۰/۱ گرم) توزین شدند. در مرحله بعد، ریمه ها از هم باز شده، بقایای اندامهای مختلف جوندگان و پرندگان و دیگر بقایای جانوری موجود تفکیک شدند. بقایای جوندگان بر اساس فرمولهای دندانی، مقطع دندان ها و شکل استخوان های فک و جمجمه شناسایی شدند. برای بررسی میزان تغذیه این پرندگان از جوندگان و پرندگان، براساس روش معمول بررسی ریمه های پرندگان شکاری یعنی درصد حضور هر ماده غذایی در میان کل ریمه ها برای هر مکان محاسبه شد. نسبت طعمه ها در میان گونه های مختلف جوندگان در طول کل بررسی نیز براساس تعداد جمجمه یافت شده انجام شد.

بیشتر بخوانید:  کود سبز چیست؟

شکل ریمه های جمع آوری شده یکسان نبوده، از استوانه ای بلند تا دایره ای بودند. در کل سه منطقه کرج، اصفهان و همدان، ۷۴۴ ریمه جمع آوری شد. جوندگان در ۵۵۱ ریمه (۷۴/۰۶٪)، پرندگان در ۲۱۱ ریمه (۲۸/۳۶٪)، حشره خوارها

در ۲۰ ریمه (۲/۶۹٪) و حشرات در ۱۳ ریمه (۱/۷۵٪) حضور داشتند. از کل ۵۸۳ طعمه جونده، ۲۳۱ طعمه از جنس Mus (٪۳۹/۶۲)، ۱۵۲ طعمه از جنس Microtus (٪۲۶/۰۷)، ۱۳۳ طعمه از جنس Cricetulus (٪۲۲/۸۱)، ۴۷ طعمه از جنس (Meriones (٪۸/۰۶ بودند اما جنس های Nesokia Rattus و Rhombomys سهم بسیار کمی داشتند (به ترتیب ۲/۴۰٪، ۰٫۶۹٪ و ۰/۲۴٪). بر اساس نتایج به دست آمده در این پژوهش، طعمه غالب در اصفهان جنس هامسترها (Cricetulus (٪۳۵/۱۵، در همدان جنس موشها (Mus (٪۴۳/۸۰ و در کرج ولها  (Microtus (٪۵۴/۳۷ بود.

طعمه های به دست آمده در پژوهش حاضر، عمدتا از جوندگان دارای جثه کوچکتر مانند موشها Cricetulus ,Mus و Microtus بودند که جزء جوندگان خسارت زا مهم در اراضی کشاورزی محسوب می شوند. بنابراین، جغد گوش دراز در مناطق کشاورزی ایران می تواند در کنترل جوندگان مضر مورد استفاده قرار گیرد.

در مناطق مورد بررسی (اصفهان، همدان و کرج)، با توجه به حضور جمعیتهای نسبتا بالای جوندگان مضر ریز جثه در اکثر زمینهای کشاورزی و از طرفی جوندگان نقش غالب را در تغذیه جغدهای گوش دراز دارند، اهمیت این پرنده را در کنترل جوندگان در زیستگاه های باز آشکار می سازد. بنابراین در کنترل تلفیقی جوندگان در مزارع کشاورزی، هدف حفظ و افزایش جمعیت طبیعی جغد گوش دراز در مزارع و باغات است که کمبود آشیانه یکی از عوامل محدود کننده جمعیت جغدها در آنها است. با نصب آشیانه چوبی یا سبد آشیانه ای و پاسخ مناسب به آشیانه های مصنوعی و همچنین تغذیه مناسب جغدها از جمعیت های جوندگان آفت، می توان از این گونه در جهت کنترل بیولوژیک جوندگان استفاده کرد و از ورود یا تولید سموم جونده کش در کشور کاست که اقدامی مناسب در راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی است.

بیشتر بخوانید:  دستورالعمل کاشت، داشت و برداشت لوبیا سفید رقم درسا

بررسی کارایی جغد گوش دراز در کنترل جوندگان


پکیج جامع آموزش انار کاری

پکیج جامع آموزش انار کاری

پکیج آموزش انار کاری شامل کتاب ها، نشریات و فیلم های آموزشی در زمینه احداث باغ انار، تکثیر و کشت، برداشت، انبارداری، بازاررسانی و مصرف انار . بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای انارکاران کاران، دانشجویان رشته کشاورزی و کلیه علاقه مندان

 • با بروزرسانی های رایگان
 • دانلود فوری

کسب اطلاعات بیشتر…


پکیج جامع آموزش زراعت زعفران

پکیج جامع آموزش زراعت زعفران

پکیج آموزش زراعت زعفران شامل کتاب ها، نشریات، ویدیوها و نرم افزار آموزشی در زمینه تکثیر، کاشت، نگهداری، برداشت، انبارداری، بازاررسانی و مصرف زعفران . بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای زارعین زعفران، دانشجویان رشته کشاورزی و کلیه علاقه مندان

 • با بروزرسانی های رایگان
 • دانلود فوری

کسب اطلاعات بیشتر…


پکیج جامع آموزش زراعت نخود

پکیج جامع آموزش نخود کاری

پکیج آموزشی زراعت نخود شامل کتاب ها، نشریات، ویدیوها و نرم افزار آموزشی در زمینه تکثیر، کاشت، نگهداری، برداشت، انبارداری، بازاررسانی و مصرف نخود می باشد. بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای زارعین نخود، دانشجویان رشته کشاورزی و کلیه علاقه مندان

 • با بروزرسانی های رایگان
 • تضمین کیفیت محصول
 • دانلود فوری

کسب اطلاعات بیشتر…


پکیج جامع آموزش گردو کاری

پکیج جامع آموزش گردو کاری

پکیج آموزش گردو کاری شامل کتاب ها، نشریات و فیلم های آموزشی در زمینه احداث باغ گردو، تکثیر و کشت، برداشت، انبارداری، بازاررسانی و مصرف گردو می باشد. بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای گردو کاران، دانشجویان رشته کشاورزی و کلیه علاقه مندان

 • با بروزرسانی های رایگان
 • تضمین کیفیت محصول
 • دانلود فوری

کسب اطلاعات بیشتر…


پکیج جامع آموزش خرما کاری

پکیج جامع آموزش خرما کاری

پکیج آموزش خرما کاری شامل کتاب ها، نشریات و فیلم های آموزشی در زمینه احداث نخلستان خرما، تکثیر و کشت، برداشت، انبارداری، بازاررسانی و مصرف خرما می باشد. بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای خرما کاران، دانشجویان رشته کشاورزی و کلیه علاقه مندان

 • با بروزرسانی های رایگان
 • تضمین کیفیت محصول
 • دانلود فوری

کسب اطلاعات بیشتر…


پکیج جامع آموزش پرورش زیتون

پکیج جامع آموزش زیتون کاری

پکیج آموزش پرورش زیتون شامل کتاب ها، نشریات و نرم افزار آموزشی و فیلم های آموزشی در زمینه احداث باغ زیتون ، تکثیر و کشت، انبارداری، بازاررسانی و مصرف زیتون . بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای باغداران زیتون، دانشجویان رشته کشاورزی و کلیه علاقه مندان

 • با بروزرسانی های رایگان
 • تضمین کیفیت محصول
 • دانلود فوری

کسب اطلاعات بیشتر…


پکیج جامع آموزش زراعت سیب زمینی

پکیج جامع آموزش سیب زمینی کاری

پکیج آموزش زراعت سیب زمینی شامل کتاب ها، نشریات، ویدیوها و نرم افزار آموزشی در زمینه کشت و کار سیب زمینی از مرحله آماده سازی زمین و انتخاب رقم مناسب برای کشت تا برداشت، انبارداری و بازار رسانی سیب زمینی . بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای سیب زمینی کاران، دانشجویان و کلیه علاقه مندان

 • با بروزرسانی های رایگان
 • تضمین کیفیت محصول
 • دانلود فوری

کسب اطلاعات بیشتر…


پکیج جامع آموزش زراعت گل محمدی و گلاب گیری

پکیج جامع آموزش زراعت گل محمدی و گلاب گیری

پکیج آموزش زراعت گل محمدی و گلاب گیری شامل کتاب ها، نشریات و فیلم آموزشی در زمینه زراعت گل محمدی از آماده سازی زمین، کاشت، داشت، برداشت تا انبار کردن و بازار رسانی و گلاب گیری به روش های سنتی و صنعتی می باشد. بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای گل کاران و گلاب گیران، دانشجویان و کلیه علاقه مندان

 • با بروزرسانی های رایگان
 • تضمین کیفیت محصول
 • دانلود فوری

کسب اطلاعات بیشتر…


پکیج جامع آموزش زراعت چغندرقند

پکیج جامع آموزش زراعت چغندرقند

پکیج آموزش زراعت چغندرقند شامل کتاب ها، نشریات و نرم افزار آموزشی در زمینه زراعت چغندرقند از آماده سازی زمین، کاشت، داشت، برداشت تا انبار کردن و بازار رسانی چغندر قند . بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای چغندرکاران، دانشجویان و کلیه علاقه مندان

 • با بروزرسانی های رایگان
 • تضمین کیفیت محصول
 • دانلود فوری

کسب اطلاعات بیشتر…


پکیج جامع آموزش زراعت برنج

پکیج جامع آموزش زراعت برنج

پکیج آموزش زراعت برنج شامل کتاب ها، نشریات و ویدیوهای آموزشی در زمینه آماده سازی زمین، خزانه داری، کشت، داشت، برداشت، بازاررسانی و مصرف برنج می باشد. بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای برنج کاران، دانشجویان رشته کشاورزی و کلیه علاقه مندان

 • با بروزرسانی های رایگان
 • تضمین کیفیت محصول
 • دانلود فوری

کسب اطلاعات بیشتر…


پکیج جامع آموزش پرورش مرکبات

پکیج جامع آموزش پرورش مرکبات

پکیج پرورش مرکبات شامل کتاب ها، نشریات، ویدیوها و نرم افزار آموزشی در زمینه تکثیر، کاشت، باغداری، برداشت، انبارداری، بازاررسانی و مصرف انواع مرکبات می باشد. بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای باغداران مرکبات، دانشجویان رشته کشاورزی و کلیه علاقه مندان

 • با بروزرسانی های رایگان
 • تضمین کیفیت محصول
 • دانلود فوری

کسب اطلاعات بیشتر…

مطالعه بیشتر