كشت مخلوط يولاف، ماشک گل خوشه ای

تعریف مسئله :

در حال حاضر کاهش منابع آب و تغییرات کیفی آب تولید محصولات علوفه ای مثل ذرت سیلویی و یونجه را با مشکل و بحران مواجه کرده است. از طرفی حدود ۷۰ درصد از خوراک دام کشور از این دو منبع تأمین می شود. لذا با توجه به شرایطی که تبیین شده بایستی به دنبال منابع دیگری از علوفه بود که علاوه بر مغذی بودن، امکان سیلو شدن و تولید سیلاژ را نیز داشته، در عین حال از راندمان مصرف آب بالاتری برخوردار باشد. کشت مخلوط غله الگوم به لحاظ اینکه دوره رشدی آن در فصل زمستان بوده و نزولات جوی می تواند تأمین کننده قسمت عمده ای از نیاز آبی آنها باشد، می تواند علوفه مغذی و سیلو پذیری را تولید نماید.

اهمیت موضوع :

استقرار کشور ایران در منطقه خاورمیانه و بروز اثرات تغییر اقلیم در سطح کشور کشاورزان را دچار بحران جدی در رابطه با کمبود علوفه کرده است. لذا یافتن راه حل هایی که طی دوره فراوانی آب و وجود نزولات آسمانی بتواند در تأمین علوفه سیلویی و کاهش مشکلات کشاورزان و افزایش درآمد سرانه آنها مؤثر و مفید باشد مورد اهتمام می باشد. تغییر شیوه و روش های متداول تولید علوفه و جایگزین کردن روش هایی جدید مناسب و سازگار و پایدار به جای آنها، یکی از راه حل های منطقی و مورد تأکید صاحب نظران است.

گیاهان زراعی مورد بررسی شامل یولاف به منظور تأمین نسبت مناسب هیدرات کربن و ماشک گل خوشه ای به منظور تأمین نسبت پروتئین جهت تولید سیلاژ با کیفیت بالا می باشد. ویژگی بسیار مهم این گیاهان داشتن قابلیت هضم و پروتئین خام بالا و خوش خوراکی سیلوی آنها می باشد. علاوه بر این، غلات یکساله به دلیل داشتن خصوصیاتی از قبیل: سهولت کاشت، ارزانی بذر، داشتن گونه های متعدد و ارقام گوناگون با قابلیت تطابق بالا در شرایط مختلف محیطی، امکان کشت آن ها در پاییز و چرا یا برداشت علوفه سبز در اواخر زمستان و اوایل بهار وجود دارد.

روش اجرای یافته در عرصه و نتایج حاصل از به کار گیری :

پس از عملیات ساده آماده سازی زمین برای غلات در پاییز و بکار بردن کودهای شیمیایی (و حیوانی در صورت امکان) لازم اقدام به کشت مخلوط یولاف و ماشک گل خوشه ای به نسبت ۶۰ درصد یولاف و ۴۰ درصد ماشک گل خوشه ای می شود. برای اجرای این نسبت میزان بذر یولاف ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار و ماشک ۶۰ کیلوگرم در هکتار در نظر گرفته می شود که برای ایجاد مخلوط ۶۰ به ۴۰ از یولاف و ماشک بایستی ۶۰ کیلوگرم از بذر یولاف و ۲۵ کیلوگرم از بذر ماشک را مخلوط کرده و یا به صورت مجزا با استفاده از بذرپاش سانتریفیوژ در سطح مزرعه آماده شده پخش شود و سپس با استفاده از دیسک سبک یا هرس زیر خاک شود.

عملیات داشت طبق معمول انجام شود و در اوایل بهار بسته به منطقه جغرافیایی در زمانی که دانه های گیاه یولاف به مرحله شیری یا ابتدای خمیری نرم رسید با استفاده از چاپر خورشیدی اقدام به برداشت به صورت سیلویی می شود. عملیات سیلو کردن کاملا شبیه ذرت بوده و نیاز به هیچ گونه ماده اضافی ندارد. طول دوره رسیدگی سیلو بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ روز می باشد. کشت مخلوط ۶۰ درصد یولاف + ۴۰ درصد ماشک گل خوشه ای و سیلو کردن ترکیب تولید شده، می تواند بالاترین عملکرد علوفه ترو به طور کلی سیلاژ بسیار با کیفیتی را در پی داشته باشد.

عکس شاخص از یافته:

کشت مخلوط یولاف، ماشک گل خوشه ای

نویسنده : مسعود ترابی