معرفی قارچ‌کش میلدیوکیور در کنترل بیماری سفیدک پودری خیار در شرایط مزرعه و گلخانه

مدیریت بیماری سفیدک پودری جالیز متکی به روش های تلفیقی و تشخیص به موقع بیماری است. کاربرد قارچ کش ها که از اجزای اصلی مدیریت بیماری هستند، همواره با مشکل بهداشت تغذیه و باقیمانده سموم همراه است. استفاده تازه خوری و برداشت تدریجی و تقریبا روزانه خیار اهمیت باقیمانده سموم را در این محصول برجسته ساخته و استفاده از قارچ کش های مؤثر سازگار با محیط زیست، و جایگزینی آنها با قارچ کش های آلی را اجتناب ناپذیر می سازد. میلدیوکیور قارچ کشی تماسی و محافظت کننده بر پایه مواد گیاهی است که از ۳۰ درصد روغن پنبه دانه، ۳۰ درصد روغن ذرت و ۲۳ درصد عصاره سیر همراه با ۱۷ درصد اسید اولئیک، اسید لاریک و بیکربنات سدیم ساخته می شود. میلدیو کیور اثر سو محیط زیستی ندارد به طوری که در استفاده از آن نیازی به رعایت فاصله بین دو سم پاشی و نیز فاصله آخرین سم پاشی تا برداشت نیست و محدودیتی در خصوص میزان باقیمانده آن در محصولات غذایی وجود ندارد.

اهمیت موضوع کنترل بیماری سفیدک پودری خیار:

سفیدک پودری خیار از بیماریهای مهم این محصول می باشد که سالیانه خسارت زیادی را به تولید کنندگان در مزرعه و گلخانه وارد می کند. تاکنون قارچ کش های زیادی برای مدیریت بیماری سفیدک پودری جالیز معرفی گردیده است. اما نظر به اینکه محصول کدوئیان بویژه خیار دارای دوره های برداشت متعدد با فواصل کم می باشد و کمتر می توان دوره کارنس سم را در این محصول ملحوظ داشت، باقیمانده سم در محصول علاوه بر بجا گذاشتن طعم نامطلوب، مشکلاتی را در بهداشت تغذیه موجب می شود. معرفی مواد قارچ کش که برای انسان و محیط زیست کمزیان باشد، اثر سوی بر گیاه نداشته باشد، اثر کنترل کنندگی کافی بر عامل بیماری داشته باشد از اهمیت بالایی برخوردار است.

روش اجرای یافته در عرصه و نتایج حاصل از به کار گیری قارچ‌کش میلدیوکیور:

میادیو کیور ۱۰ در هزار و میلدیوکیور 7.5 در هزار به ترتیب در مزرعه و گلخانه، برای کنترل سفیدک پودری جالیز توصیه می گردد.

استفاده به هنگام از میلدیوکیور در کارایی آن در کنترل بیماری بسیار مهم است. بنابراین زمان استفاده از این قارچ کش بایستی بر اساس اطلاعات پیش آگاهی از بروز بیماری تعیین شود. ساده ترین روش برای تعیین زمان اولین سم پاشی، پایش مزارع و یا تک بوته های کدو در اطراف مزارع خیار و سم پاشی مزارع خیار پس از مشاهده اولین علائم آلودگی روی بوته های کدو است. تکرار سم پاشی هر ۷ تا ۱۰ روز توصیه می شود. همچنین برای حصول نتایج بهتر می توان آن را با قارچ کش های آلی ثبت شده در کشور که در کنترل بیماری کارایی دارند در برنامه های سم پاشی تلفیق نمود. در این خصوص می توان در سم پاشی اول از قارچ کش های آلی و در سم پاشی های بعدی از میلدیوکیور استفاده نمود.

عکس های شاخص از یافته :

آلودگی برگ خیار گلخانه ای به بیماری سفیدک پودری

آلودگی برگ خیار گلخانه ای به بیماری سفیدک پودری با شدت های مختلف