زمان مطالعه: 8 دقیقه
راهنمای روش های حمل و نقل، عرضه و مصرف آبزیان

در این ویدیو اول، با روش های صحیح حمل ماهی از محل صید تا عرضه آشنا خواهید شد. دوم، در هنگام خرید به تاریخ انقضای بسته بندی توجه نموده و از محل های مجاز اقدام به خرید ماهی خواهید کرد. سوم با توجه به مشخصات ظاهری می توانید ماهی سالم و فاسد را تشخیص دهید و چهارم، ماهی خریداری شده به شکل صحیح نگهداری و مصرف خواهید نمود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره پرورش انواع آبزیان مجموعه های آموزشی زیر را مشاهده کنید.