بیماری سیاهک ارزن

در بعضی از مناطق اصفهان زارعین بعد از برداشت جو یا گندم به کشت ارزن اقدام می نمانید که درآمد خوبی هم عاید می گرداند. مشکل این زراعت علاوه بر خسارت شدید علفهای هرز، بروز یک نوع بیماری به نام سیاهک ارزن می باشد که خوشه جاروئی بوته ارزن تمام تبدیل به یک یا چند غلاف دوکی شکل می شود. خسارت بیماری زیاد و گاهی در مزارع آلوده تا ۵۰ در صد بوته ها مبتلا به این بیماری می شوند. بیماری بیشتر در نواحی مبارکه و شهرضا و استان فارس انتشار دارد.

نشانه های بیماری سیاهک ارزن

همان طوری که در بالا اشاره شد خوشه جاروئی بوته ارزن در اثر حمله بیماری به کیسه های دوکی درازی تبدیل شده و به سهولت بوته های مبتلا از بوته های سالم قابل تشخیص هستند. در این کیسه ها دیگر آثاری از بذر و محصول ارزن وجود ندارد و تماما از گرد سیاهی پر می باشند.

عامل بیماری سیاهک

عامل این نوع سیاهک قارچی است بنام اسفاسلوتکا دسترونس (Sphacelotheca destruens) و اسپورهای سیاه رنگ آن در واقع همان گرد سیاهی است که درکیسه های حاصل روی بوته ها دیده می شود. در موقع برداشت محصول این اسپورها به سطح بذر ارزن چسبیده و بیماری را از سالی به سال دیگر منتقل می گردانند.

مبارزه بیماری سیاهک ارزن

بهترین راه مبارزه ضدعفونی بذر قبل از کاشت با قارچ کش ویتاواکس به نسبت دو در هزار می باشد.

بیماری سیاهک ارزن
بروشور بیماری سیاهک ارزن

در رابطه با این موضوع پکیج آموزشی ارزشمند زیر را از دست ندهید