بیماری سفیدک نمدی گل رز

یکی از بیماری های مهم گل رز و گل محمدی سفیدک نمدی است، که مانند نمد زیر غنچه ها را گرفته و نمی گذارد غنچه بخوبی باز شود و بعبارت دیگر غنچه ها کور می شوند. این بیماری در تمام جاهایی که گل رز کاشته می شود و همچنین در گلستان های منطقه کاشان انتشار دارد و خسارت زیادی را وارد می سازد.

نشانه های بیماری

این سفیدک در اوائل بهار ظاهر شده و در تمام دوره رویش گیاه فعالیت دارد. در زمان به گل نشستن رز یا گل محمدی شاخه های جوان، برگ ها، غنچه ها، کاسبرگ ها و گلبرگ ها مبتلا شده و اسپورهای قارچ عامل بیماری بصورت پودر آردی شکلی قسمت های آلوده را می پوشاند. در زیر غنچه ها این پوشش بقدری زیاد است که بصورت نمد در می آید. برگ های مبتلا ناصاف، چین دار و به رنگ قرمز متمایل به قهوه ای در می آیند.

عامل بیماری

عامل سفیدک نمدی رز قارچی است به نام اسفروتکاپانوزا (Sphaerotheca pannosa var.-rosae) که زمستان بصورت فرم جنسی بسر برده و در اوائل بهار اسپورهای غیر جنسی آن که کنیدی نامیده می شود، تشکیل و توسط باد منتقل می گردد و پس از استقرار در سطح برگ جوانه زده و اندام های مکنده ای به سلول های سطحی گیاه وارد کرده و از آنها تغذیه می کند.

مبارزه

برای مبارزه شیمیائی علیه بیماری، خیلی زود به محض مشاهده اولین علائم بایستی اقدام به سمپاشی نمود و حداقل دو نوبت تکرار کرد. برای این منظور از پودرهای گوگرد قابل تعلیق در آب مانند سولفوروتابل به نسبت ۴ در هزار و یا کاراتان یک در هزار و یا آفوگان یک در هزار استفاده می شود.

بیماری سفیدک نمدی گل رز
بروشور بیماری سفیدک نمدی گل رز