اطلاعیه ترویجی آفت سن گندم

سن گندم یک آفت عمومی است که هر ساله با حمله به مزارع گندم و جو موجب خسارت فراوانی می گردد. حشرات کامل این آفت به رنگ های نخودی، خاکستری، قهوه ای و سیاه می باشند. وجود آفت در مزارع با توجه به شرایط آب و هوایی نقاط مختلف، از اواخر فروردین تا اواسط اردیبهشت با مهاجرت سن های مادر از اماکن زمستان گذران آغاز شده و با برگشت سن های کامل نسل جدید از اواخر تا اواسط تیرماه به سوی اماکن به پایان می رسد.

اطلاعیه ترویجی آفت سن گندم
دانلود اطلاعیه ترویجی آفت سن گندم