آشنایی با انواع و منشاء نخل های زینتی

انواع نخل های زینتی

نخل ها بیش از دو هزار گونه اند که فقط تعداد اندکی از آن ها جز گیاهان زینتی درون خانه ای به حساب می آیند. این گیاهان بسیار جالب و قیمتی و با ارزش، زیبایی خاصی به محیط زندگی ما می بخشد.

آشنایی با انواع و منشاء نخل های زینتی

نخل کامه دورا، جامیدور (Chamaedorea):

شامل بیش از سی گونه است که حدود چهار گونه آن مهم ترین و زیباترین آن هاست و عبارتند از: Costaricana، Seifrizii، Microspadix، Erumpens .

مشخصات ظاهری جنس کامه دورا چنین است:

دارای ساقه های نی شکل، باریک و سرخ فام می باشد. برگ های شکاف دار شبیه به پر مرغ و گاهی ساده دارد. به صورت انبوه، کوتاه مستقیم یا چتری می باشد.

نخل هاویا، نخل استرالیایی (Howea): نخل هاویا، شامل دو گونه است:

  • نخل بهشتی یا نخل کنتیا (Foresterana)
  • نخل بهشتی چتری (Belmoreana)

مشخصات ظاهری جنس هاوایا چنین است:

دارای برگ های شبیه پر پرندگان و رنگ آن سبز تیره می باشد. به کندی رشد می کند و مناسب سالن است و در برابر جریان هوای سرد وسایل خنک کننده تابستان و جریان هوای گرم وسایل گرم کننده زمستان در آپارتمان مقاوم است.

آشنایی با انواع و منشاء نخل های زینتی

نخل فنیکس، فونیکس، نخل خرمایی (Phoenix):این نخل، شامل سه گونه است:

نخل فنیکس جزیره قناری (canariensis)، نخل فنیکس خرمایی سنگال (Reclinata) و نخل فنیکس پا کوتاه (Roebelenii).

مشخصات ظاهری این گیاهان، چنین است:

دارای برگ های سبز تیره، باریک و شانه ای شکل می باشد. دارای ساقه های قوی است و در محیط آزاد تا ۱۵مترمی رسد قسمت انتهایی باقیمانده برگ های افتاده، اغلب تبدیل به خار می شود.

آشنایی با انواع و منشاء نخل های زینتی

نخل باد بزنی، نخل واشینگتونیا (Washingtonia Filifera

مشخصات ظاهری این گیاه، چنین است:

دارای برگ های باد بزنی یا پنجه ای شکل می باشد. برگچه ها در بخش تحتانی متصل به یکدیگرند. برگ های آن غالبا رشد عمودی دارند و رشته هایی تار مانند و سفید به صورت کرک در اطراف برگ آویزان می شود.

آشنایی با انواع و منشاء نخل های زینتی

اصل و منشا

این گیاهان بومی مناطق گرمسیر، نظیر کشور گواتمالا، برزیل، سواحل مدیترانه و جزایر قناری می باشند.

خواص بتانیکی

  • نخل ها گیاهان مخصوصی هستند که به وضوح از دیگر گیاهان قابل تشخیص می باشند.
  • از خانواده پالماسه (Palmaceae) هستند. عده ای دارای برگ های شانه ای یا پر مانند هستند و در آن ها یک رگبرگ اصلی وجود دارد که رگبرگ های فرعی به طرف راست و چپ از آن منشعب می شود.
  • برخی دارای برگ های پنجه ای یا باد بزنی هستند که رگبرگ ها از یک نقطه انشعاب یافته، به صورت شعاعی به هر طرف پراکنده می شود.
  • این گیاه همیشه سبز، بوته ای و به صورت درخت می باشد. طول این گیاهان، از ۵۰ سانتی متر تا ۳۰ سانتی متر متغیر است.

آشنایی با انواع و منشاء نخل های زینتی