شناخت و بهره برداری سیستم های خرد آبیاری
۵ خرداد ۱۴۰۱

شناخت و بهره برداری سیستم های خرد آبیاری

دانستنی های خواندنی درباره آب
۱۲ بهمن ۱۳۹۹

دانستنی های خواندنی درباره آب

اهمیت آب و مصرف بهینه آن در بخش کشاورزی
۱۲ بهمن ۱۳۹۹

اهمیت آب و مصرف بهینه آن در بخش کشاورزی

آشنایی با آبخیزداری
۱۲ بهمن ۱۳۹۹

آشنایی با عملیات آبخیزداری

تعیین رطوبت خاک راهی موثر در افزایش راندمان آبیاری
۱۲ بهمن ۱۳۹۹

تعیین رطوبت خاک راهی موثر در افزایش راندمان آبیاری

تاثیر آب بر عملکرد آفت کش ها
۱۲ بهمن ۱۳۹۹

تاثیر آب بر عملکرد آفت کش ها

راه های صرفه جویی در مصرف آب در آبیاری سطحی
۱۲ بهمن ۱۳۹۹

راه های صرفه جویی در مصرف آب در آبیاری سطحی

آبیاری نواری (تیپ) زمین های کشاورزی
۱۲ بهمن ۱۳۹۹

آبیاری نواری (تیپ) زمین های کشاورزی

سیستم آبیاری موضعی با استفاده از نوار تیپ
۱۲ بهمن ۱۳۹۹

سیستم آبیاری موضعی با استفاده از نوار تیپ

انتخاب بهترین سیستم های آبیاری با توجه به شرایط منطقه ای و کیفیت آبیاری
۲ آذر ۱۴۰۰

انتخاب بهترین سیستم های آبیاری با توجه به شرایط منطقه ای و کیفیت آبیاری

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت