معرفی برنج رقم کادوس (لایه ۷۶۰۴)

برنج رقم کادوس پس از دو رگ گیری و به خلوص رسیدن در موسه بین المللی تحقیقات برنج در فیلیپین به ایران ارسال گردید که علاوه بر داشتن عملکرد مناسب از نظر تجزیه های کیفی در حد مطلوب است و از لحاظ صفاتی چون زودرسی، پاکوتاهی، طول دانه و … شبیه رقم شفق است. مناسب ترین فاصله نشاء کاری در این رقم در شرایط سنتی ۲۵×۲۵ و در شرایط کشت مکانیزه ۳۰×۱۸ سانتیمتر است. مصرف کودهای ازت، فسفر و پتاس به ترتیب ۱۵۰ – ۵۰ – ۵۰ کیلوگرم در هکتار به صورت خالص توصیه می شود.

معرفی برنج رقم کادوس (لایه ۷۶۰۴)
خوشه رقم کادوس (لاین 7604)

این رقم نسبت به آفت ساقه خوار برنج متحمل و نسبت به بیماری بلاست و ژیبرلا حساس نیست ولی به دلیل پنجه زنی بالا نسبت به شیت بلایت بطور جزئی حساسیت نشان می دهد. بنابراین می توان با سموم توصیه شده مثل تیلت به میزان ۱ لیتر و یا سم رورال تی اس به میزان یک کیلوگرم در هکتار در مرحله ظهور خوشه با این بیماری مبارزه کرد.

مشخصات مورفولوژیکی و کیفی برنج رقم کادوس

 1. طول دوره رشد از کاشت تا برداشت : 130 روز
 2. ارتفاع بوته : 114.6 سانتیمتر
 3. تعداد پنجه در هر کپه : 16
 4. رنگ شلتوک : زرد روشن
 5. وضعیت ریشک : کمی دارد
 6. طول خوشه : 25 سانتیمتر
 7. وضعیت دانه در خوشه : متوسط
 8. ریزش دانه : ندارد
 9. طول دانه قبل از پخت : 7.82 میلیمتر
 10. طول دانه بعد از پخت : 10.25 میلیمتر
 11. درصد تبدیل : 62
 12. درصد برنج سالم : 33
 13. درصد خرده برنج : 29
 14. درجه حرارت ژلاتینه شدن : 3.4
 15. درصد آمیلوز : 23.13
 16. غلظت ژل : 60
 17. مقاومت نسبت به کرم برگخوار : متحمل
 18. مقاومت نسبت به کرم ساقه خوار : متحمل
 19. مقاومت نسبت به بیماری بلاست : مقاوم
 20. مقاومت به بیماری پوسیدگی طوقه : متحمل
 21. مقاومت نسبت به بیماری شیت بلایت : کمی حساسر
 22. عملکرد شلتوک در هکتار : ۷۰۰۰ تا ۶۵۰۰ کیلوگرم
 23. وزن هزار دانه 26.4 گرم
 24. تعداد دانه بارور در خوشه : 91
 25. تعداد دانه پوک در خوشه : 20
 26. تعداد – وضعیت ورس : کمی حساس
 27. گل دانه در روی خوشه : 111
 28. طول دوره رویش از مرحله خیساندن بذر تا برداشت محصول : ۱۰۳ روز
 29. متوسط طول شلتوک : 8.6 میلیمتر
 30. متوسط عرض شلتوک : 1.7 میلیمتر
معرفی برنج رقم کادوس (لایه ۷۶۰۴)
خوشه، شلتوک و برنج سفید رقم کادوس
معرفی برنج رقم کادوس (لایه ۷۶۰۴)
شلتوک و برنج سفید رقم کادوس

سایر ارقام برنج

دانلود مجموعه جامع آموزش زراعت برنج

دانلود مجموعه آموزشی زراعت برنج

اطلاعات خودت را درباره زراعت برنج با این مجموعه آموزشی افزایش بده. این بسته آموزشی متفاوت، شامل تعداد زیادی کتاب، فیلم های آموزشی، اپ موبایل و... است که بدون تردید کامل ترین و به روزترین مرجع یادگیری کشت برنج در نقاط مختلف کشور هست. این مجموعه را همین الان می توانی دانلود کنی.