معرفی برنج رقم هراز

برنج رقم هراز رقمی است از دورگ گیری حاصل از ترکیب بین دم سیاه و ۸ IR 498 /IR که دارای عملکرد بالا است.

 

مشخصات مورفولوژیکی :

۱- تعداد پنجه : ۱۶ عدد

۲- نوع خوشه : متراکم

۳- ارتفاع بوته : ۱۱۷ سانتیمتر

۴- طول خوشه : ۲۶ سانتیمتر

۵- شکل : قلمی

۶- وضعیت ریشک : ۱۰%

۷- طول دوره رسیدن (از بذرپاشی تا رسیدن) : ۱۳۰ روز

۸- عملکرد : ۶۷۹۵ کیلوگرم در هکتار

۹- آمیلوز : ۲۸.۸

۱۰- غلظت ژل : ۳۶

۱۱- درجه حرارت ژلاتینه شدن :۷

۱۲- پروتئین : ۷.۷۴

۱۳- قابلیت خرمنکوبی خوشه : متوسط

۱۴- طول دانه قبل از پخت : ۶.۶۱ میلیمتر

۱۵- عرض دانه قبل از پخت :۱.۸ میلیمتر

۱۶- نسبت طویل شدن : ۱.۴۹

۱۷- طول دانه پس از پخت : ۱۰.۵۷

 

معرفی برنج رقم هراز

شلتوک رقم هراز

 

معرفی برنج رقم هراز

برنج سفید رقم هراز

بیشتر بخوانید:  معرفی برنج رقم سپیدرود

مطالعه بیشتر