معرفی برنج رقم هراز

برنج رقم هراز رقمی است از دورگ گیری حاصل از ترکیب بین دم سیاه و ۸ IR 498 /IR که دارای عملکرد بالا است.

معرفی برنج رقم هراز
شلتوک رقم هراز

مشخصات مورفولوژیکی برنج رقم هراز :

 1. تعداد پنجه : ۱۶ عدد
 2. نوع خوشه : متراکم
 3. ارتفاع بوته : ۱۱۷ سانتیمتر
 4. طول خوشه : ۲۶ سانتیمتر
 5. شکل : قلمی
 6. وضعیت ریشک : ۱۰%
 7. طول دوره رسیدن (از بذرپاشی تا رسیدن) : ۱۳۰ روز
 8. عملکرد : ۶۷۹۵ کیلوگرم در هکتار
 9. آمیلوز : ۲۸.۸
 10. غلظت ژل : ۳۶
 11. درجه حرارت ژلاتینه شدن :۷
 12. پروتئین : ۷.۷۴
 13. قابلیت خرمنکوبی خوشه : متوسط
 14. طول دانه قبل از پخت : ۶.۶۱ میلیمتر
 15. عرض دانه قبل از پخت :۱.۸ میلیمتر
 16. نسبت طویل شدن : ۱.۴۹
 17. طول دانه پس از پخت : ۱۰.۵۷
پکیج آموزشی زراعت برنج

تخصصی ترین و جامع ترین پکیج آموزشی زراعت برنج

پکیج آموزشی زراعت برنج شامل کتاب ها ، نشریات و ویدیوهای آموزشی در زمینه آماده سازی زمین ، خزانه داری ، کشت ، داشت ، برداشت ، بازاررسانی و مصرف برنج می باشد . بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای برنج کاران ، دانشجویان رشته کشاورزی و کلیه علاقه مندان

معرفی برنج رقم هراز
برنج سفید رقم هراز