معرفی برنج رقم عنبربو

برنج رقم عنبربو رقم محلی لرستان است که در اصفهان و شیراز و ممسنی زیر کشت قرار دارد. دارای کیفیت پخت و طعم خوب در منطقه است که در حال حاضر درصد بسیار ناچیزی از اراضی کشور را به خود اختصاص داده است. این رقم دارای عطر و طعم خوب بوده و سیستم ریشه ای و ساقه دهی و پنجه دهی و خوشه دهی آن شبیه طارم محلی است.

معرفی برنج رقم عنبربو
خوشه رقم عنبربو

مشخصات مورفولوژیکی برنج رقم عنبربو

 1. متوسط تعداد پنجه : ۱۲ عدد
 2. وضعیت بوته : باز
 3. متوسط ارتفاع بوته : ۱۵۹ سانتیمتر
 4. رنگ ساقه : سبز روشن
 5. تعداد برگ : 4 عدد
 6. وضعیت برگ : زاویه دار
 7. متوسط طول برگ پنجه اصلی : 68 سانتیمتر
 8. متوسط عرض برگ پنجه اصلی : 11 میلیمتر
 9. متوسط طول برگ پرچم : 37 سانتیمتر
 10. متوسط طول خوشه : 24 سانتیمتر
 11. رنگ برگ : سبز تیره
 12. وضعیت برگ پرچم : عمود
 13. متوسط طول خوشه : 33 سانتیمتر
 14. فرم دانه : متوسط
 15. ریشک : دارد
 16. متوسط تعداد دانه سالم در خوشه : 89 عدد
 17. متوسط تعداد دانه پوک در خوشه : 3.36 عدد
 18. متوسط وزن هزار دانه : 4.22 گرم
 19. ریزش دانه : کمی ریزش دارد
 20. وضعیت ورس : کمی ورس دارد
 21. طول دوره رویش از مرحله خیساندن بذر تا برداشت محصول : ۱۴۵ روز
 22. متوسط طول شلتوک : 10 میلیمتر
 23. متوسط عرض شلتوک : 2.40 میلیمتر
 24. متوسط طول برنج : 7.40 میلیمتر
 25. متوسط عرض برنج : 1.90 میلیمتر
 26. متوسط عملکرد در هکتار : 3500 کیلوگرم شلتوک
 27. میزان پروتئین : 8.6
معرفی برنج رقم عنبربو
برنج سفید رقم عنبربو

سایر ارقام برنج

دانلود مجموعه جامع آموزش زراعت برنج

دانلود مجموعه آموزشی زراعت برنج

اطلاعات خودت را درباره زراعت برنج با این مجموعه آموزشی افزایش بده. این بسته آموزشی متفاوت، شامل تعداد زیادی کتاب، فیلم های آموزشی، اپ موبایل و... است که بدون تردید کامل ترین و به روزترین مرجع یادگیری کشت برنج در نقاط مختلف کشور هست. این مجموعه را همین الان می توانی دانلود کنی.