معرفی برنج رقم طارم صدری

برنج طارم صدری سلکسیون شده از توده محلی است که در بعضی از مناطق مازندران کشت می شود و دارای کیفیت و طعم عالی است. و کلیه خواص فیزیولوژکی و مورفولوژیکی آن شبیه طارم محلی است.

معرفی برنج رقم طارم صدری
خوشه رقم طارم صدری

مشخصات مورفولوژیکی برنج طارم صدری

 1. متوسط تعداد پنجه : ۱۴ تولد
 2. وضعیت بوته : نیمه باز
 3. متوسط ارتفاع بوته : ۱۲۲ سانتیمتر
 4. رنگ ساقه : سبز روشن
 5. تعداد برگ : 6
 6. وضیعت پنجه دهی : کم پنجه
 7. وضعیت برگ پرچم : عمورد
 8. متوسط طول خوشه : ۲۵ سانتیمتر
 9. متوسط ظهور خوشه : ۸۶ روز بعد از نشاکاری
 10. فرم دانه : بلند
 11. ریشک : دارد
 12. متوسط تعداد دانه سالم در خوشه : ۱۲۹ عدد
 13. متوسط تعداد دانه پوک در خوشه : ۱۱ عدد
 14. متوسط وزن هزار دانه : 24.76 گرم
 15. ریشک : ندارد
 16. ریزش دانه : دارد
 17. طول دوره رویش از مرحله خیساندن بذر تا برداشت محصول : ۱۲۳ روز
 18. متوسط طول شلتوک : 10.80 میلیمتر
 19. متوسط عرض شلتوک : ۲ میلیمتر
 20. متوسط طول برنج : 8.40 میلیمتر
 21. متوسط عرض برنج : 1.45 میلیمتر
 22. وضیعت ورس : دارد
 23. متوسط عملکرد در هکتار : ۳۸۵۰ کیلوگرم شلتوک
 24. اندازه دانه : بلند
 25. شکل دانه : قلمی
 26. میزان گچی بودن (شکم سفیدی و مرکز سفیدی) : ( ۰ و ۱)
 27. درجه ژلاتینه شدن (G .t)  : ۴ متوسط
 28. طویل شدن دانه : 1.60
 29. غلظت ژل  : (G. C) ۴۸ متوسط
 30. میزان پروتئین برنج سفید : 8.00 درصد
معرفی برنج رقم طارم صدری
شلتوک رقم طارم صدری
معرفی برنج رقم طارم صدری
برنج سفید رقم طارم صدری

سایر ارقام برنج

دانلود مجموعه جامع آموزش زراعت برنج

دانلود مجموعه آموزشی زراعت برنج

اطلاعات خودت را درباره زراعت برنج با این مجموعه آموزشی افزایش بده. این بسته آموزشی متفاوت، شامل تعداد زیادی کتاب، فیلم های آموزشی، اپ موبایل و... است که بدون تردید کامل ترین و به روزترین مرجع یادگیری کشت برنج در نقاط مختلف کشور هست. این مجموعه را همین الان می توانی دانلود کنی.