معرفی برنج رقم دشت

برنج رقم دشت رقمی است که از دو رگ گیری بین آمل یک و (IIR29) بدست آمده است. این ترکیب بنام ۶۹۲۸ در معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور در آمل انجام گرفته و در سال ۷۲ به نام برنج دشت معرفی گردیده است. این رقم از سالهای ۷۳، ۷۲، ۷۱ در سطح استان کشت گردیده و به دلیل پنجه دهی بالا و داشتن ساقه ترد و شکننده عموماً حساسیت به کرم ساقه خوار و ریزش دارد اما از عملکرد خوبی برخوردار است.

معرفی برنج رقم دشت
خوشه رقم دشت

مشخصات مورفولوژیکی برنج رقم دشت

 1. تعداد پنجه : ۱۸ عدد
 2. نوع خوشه : متراکم
 3. ارتفاع بوته : 125 سانتیمتر
 4. طول خوشه : 26 سانتیمتر
 5. شکل : قلمی
 6. خروج خوشه : کامل
 7. طول دوره رسیدن (از بذرپاشی تا رسیدن) : ۱۳۰ روز
 8. عملکرد : ۷۶۱۴ کیلوگرم در هکتار
 9. آمیلوز : 23.4
 10. وضعیت ورس : کمی حساس
 11. قابلیت خرمنکوبی خوشه : خوب
 12. طول دانه قبل از پخت : 6.38 میلیمتر
 13. عرض دانه قبل از پخت : 1.39 میلیمتر
 14. نسبت طویل شدن : 1.02
 15. طول دانه پس از پخت : 9.44 میلیمتر
 16. ریزش دانه : ندارد
 17. وضعیت ورس : کمی دارد
 18. متوسط وزن هزار دانه : ۲۲ گرم
 19. وضیعت برگ : متراکم
 20. طول دوره رویش : ۱۳۰ روز
 21. مدت زمان لازم نشاها در خزانه : ۳۳ روز
 22. مدت زمان لازم از نشاء تا گل دادن : 66 روز
 23. غلظت ژل : 60
معرفی برنج رقم دشت
شلتوک رقم دشت

سایر ارقام برنج

دانلود مجموعه جامع آموزش زراعت برنج

دانلود مجموعه آموزشی زراعت برنج

اطلاعات خودت را درباره زراعت برنج با این مجموعه آموزشی افزایش بده. این بسته آموزشی متفاوت، شامل تعداد زیادی کتاب، فیلم های آموزشی، اپ موبایل و... است که بدون تردید کامل ترین و به روزترین مرجع یادگیری کشت برنج در نقاط مختلف کشور هست. این مجموعه را همین الان می توانی دانلود کنی.