معرفی برنج رقم دشت

برنج رقم دشت رقمی است که از دو رگ گیری بین آمل یک و (IIR29) بدست آمده است. این ترکیب بنام ۶۹۲۸ در معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور در آمل انجام گرفته و در سال ۷۲ به نام رقم دشت معرفی گردیده است. این رقم از سالهای ۷۳، ۷۲، ۷۱ در سطح استان کشت گردیده و به دلیل پنجه دهی بالا و داشتن ساقه ترد و شکننده عموماً حساسیت به کرم ساقه خوار و ریزش دارد اما از عملکرد خوبی برخوردار است.

 

مشخصات مورفولوژیکی :

۱- تعداد پنجه : ۱۸ عدد

۲- نوع خوشه : متراکم

۳- ارتفاع بوته : ۱۲۵ سانتیمتر

۴- طول خوشه : ۲۶ سانتیمتر

۵- شکل : قلمی

۶- خروج خوشه : کامل

۷- طول دوره رسیدن (از بذرپاشی تا رسیدن) : ۱۳۰ روز

۸- عملکرد : ۷۶۱۴ کیلوگرم در هکتار

۹- آمیلوز : ۲۳.۴

۱۰- وضعیت ورس : کمی حساس

۱۱- قابلیت خرمنکوبی خوشه : خوب

۱۲- طول دانه قبل از پخت : ۶.۳۸ میلیمتر

۱۳- عرض دانه قبل از پخت : ۱.۳۹ میلیمتر

۱۴- نسبت طویل شدن : ۱.۰۲

۱۵- طول دانه پس از پخت : ۹.۴۴ میلیمتر

۱۶- ریزش دانه : ندارد

۱۷- وضعیت ورس : کمی دارد

۱۸- متوسط وزن هزار دانه : ۲۲ گرم

۱۹- وضیعت برگ : متراکم

۲۰- طول دوره رویش : ۱۳۰ روز

۲۱- مدت زمان لازم نشاها در خزانه : ۳۳ روز

۲۲- مدت زمان لازم از نشاء تا گل دادن : ۶۶ روز

۲۳- غلظت ژل : ۶۰

 

معرفی برنج رقم دشت

خوشه رقم دشت

 

معرفی برنج رقم دشت

شلتوک رقم دشت

بیشتر بخوانید:  زنبور تریکوگراما گامی به سوی کنترل بیولوژیک

مطالعه بیشتر