معرفی برنج رقم خزر

برنج رقم خزر یکی از ارقام پر محصول معرفی شده موسسه تحقیقات برنج کشور در رشت است که طی سال های متمادی سازگاری خوبی در مازندران نشان داده است، به همین دلیل و نیز به خاطر بازار پسندی خوب در دهه هفتاد سطح زیادی از اراضی شالیزاری استان مازندران را تحت پوشش خود قرار داده است که با توجه به اختلاط پذیری آن رقم، طارم محلی همیشه در بازار با قیمت خوبی به فروش می رسد.

در حال حاضر به دلیل پذیرش گرده غیر تیپ از درجه خلوص مطلوبی برخوردار نیست که باید از سوی بریدرها (اصلاح گران) اصلاح سازی بر روی این رقم مجدداً صورت پذیرد.

معرفی برنج رقم خزر
خوشه رقم خزر

مشخصات مورفولوژیکی برنج رقم خزر :

 1. متوسط تعداد پنجه : 16 عدد
 2. نوع خوشه : متراکم
 3. ارتفاع بوته : 126 سانتیمتر
 4. زاویه برگ پرچم : 64.47
 5. طول خوشه : 28 سانتیمتر
 6. شکل دانه : قلمی
 7. وضعیت بوته : کمی باز
 8. رنگ ساقه : سبز روشن
 9. تعداد برگ : 7 عدد
 10. وضعیت برگ : زاویه دار
 11. متوسط برگ پرچم : 11 سانتیمتر
 12. وضعیت برگ پرچم : زاویه دار
 13. متوسط طول خوشه : 27 سانتیمتر
 14. رنگ برگ : سبز روشن
 15. فرم دانه : بلند
 16. ریشک : دارد
 17. درصد دانه سالم : 75.77
 18. خروج خوشه : کامل
 19. طول دوره رسیدن (از بذرپاشی تا تا رسیدن) : 136
 20. عملکرد شلتوک : 5500 کیلوگرم
 21. آمیلوز : 24.9
 22. غلظت ژل : 70
 23. درجه حرارت ژلاتینه شدن : 5.8
 24. پروتئین : 9.52
 25. قابلیت خرمنکوبی خوشه : متوسط
 26. طول قبل از پخت : 1.91 میلیمتر
 27. عرض قبل از پخت : 1.91 میلیمتر
 28. نسبت طویل شدن : 1.14
 29. طول پس از پخت : 7.91
معرفی برنج رقم خزر
شلتوک رقم خزر
معرفی برنج رقم خزر
برنج سفید رقم خزر