معرفی فولزایم و فولزایم پلاس در کنترل بیولوژیک بیماری پژمردگی فوزاریومی خیار گلخانه ای

معرفی فولزایم و فولزایم پلاس در کنترل بیولوژیک بیماری پژمردگی فوزاریومی خیار گلخانه ای
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on pinterest
Share on email

بیماری پژمردگی و پوسیدگی طوقه و ریشه خیار گلخانه ای براثر Fusarium oxysporum f . sp . radicis-cucumerinum ایجاد می شود. به منظور کاهش مصرف قارچ کش ها، عوامل بیولوژیک فولزایم و فولزایم پلاس در کاهش خسارت این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. ترکیب بیولوژیک فولزایم حاوی باکتری های Bacillus subtilis, Pseudomonas putida و مواد همراه مانند قند، آمینواسیدها و اسید سیتریک (۹۰٪) بوده و به صورت پودر وتابل با ۶-۴ pH فرموله شده است. این ترکیب برای ممانعت از فعالیت بیمارگرهای قارچی خاکزاد و بهبود حاصلخیزی خاک و تحریک رشد گیاه تولید شده و در محدوده ۸-۴ pH قابل کاربرد می باشد.

اهمیت موضوع :

بیماری پژمردگی و پوسیدگی طوقه و ریشه خیار گلخانه ای بر اثر Fusarium oxysporum f . sp . radicis-cucumerinum همه ساله خسارت قابل توجهی به این محصول در اکثر مناطق کشت آن در ایران وارد کرده و قارچ کش های شیمیایی مختلف برای کنترل آن مصرف می شوند. در ایران این بیماری اولین بار در گلخانه های پرورش خیار در منطقه یزد در سطح قابل توجهی مشاهده گردید. سپس، از ورامین و جیرفت گزارش شده و در حال حاضر از بیماری های مهم خیار گلخانه ای در ایران محسوب می شود.

روش اجرای یافته در عرصه و نتایج حاصل از به کار گیری :

ترکیبات بیولوژیک فولزایم و فولزایم پلاس به صورت پوشش سطحی بذور خیار و نیز قبل از کشت و افزودن به خاک در زمان انتقال نشا و نیز دو بار بعد از کشت (به فواصل ۵ هفته) به ترتیب به میزان 2.5 و ۲ واحد برای کنترل بیماری توصیه می شوند.

عکس های شاخص از یافته :

علائم بیماری پژمردگی فوزاریومی خیار گلخانه ای
علائم بیماری پژمردگی فوزاریومی خیار گلخانه ای و مراحل پیشرفت آن در بوته
1341
غلظت های مختلف فولزایم و فولزایم پلاس در کنترل پوسیدگی ریشه و طوقه خیار

در این رابطه مطالعه کتاب های راهنمای تغذیه گیاهی خیار مزرعه ای و گلخانه ای و اصول مدیریت و کنترل آفات و بیماریهای خیار گلخانه ای را به شما پیشنهاد می کنیم.

:: سایر پست های مرتبط ::

نقشه راه یادگیری پرورش خیار

نقشه راه یادگیری پرورش خیار شامل کتاب ها ، نشریات ، ویدیوها و نرم افزار آموزشی در زمینه احداث باغ خیار ، تکثیر و کشت ، برداشت ، انبارداری ، بازاررسانی و مصرف خیار می باشد . بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای خیارکاران ، دانشجویان رشته کشاورزی و کلیه علاقه مندان
0 0 امتیاز
امتیاز به این صفحه
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
نمایش همه دیدگاه ها
0 +
فایل آموزشی
0 +
مطالب آموزشی
logo-samandehi