عملیات مورد نیاز باغ انار در فصول مختلف سال

در این پست چک لیست عملیات هایی که در باغ انار در فصول مختلف سال باید انجام دهید را مشاهده می کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره پرورش درخت انار ، پکیج آموزشی پرورش انار را از دست ندهید.

درخت انار در مناطقی که دارای زمستان های سرد و تابستان های گرم هستند، سازگار است. بنابراین به عنوان میوه نیمه گرمسیری و معتدل کاشته می شود. اما این گیاه می تواند با طیف گسترده ای از شرایط آب و هوایی سازگار شود درجه حرارت بالا به ویژه در دوره بلوغ مفید می باشد. این امر باعث می شود که میوه ها بسته به تنوع، از نظر رنگ و از لحاظ طعم شیرین تر و قرمزتر شوند.

درخت انار می تواند در برابر خشکسالی مقاومت کند، اما عملکرد بسیار کاهش می یابد. نسبت به خاک های شور، آهکی و شنی سازگاری خوبی دارد. انار خاک های قلیایی خفیف را تحمل می کند (تا ۸٫۵pH) اما خاک کمی اسیدی را ترجیح می دهد (pH۶,۵-۶٫۰).

این درخت می تواند در برابر شوری مقاومت کند اما کاهش عملکرد قابل توجهی در این خاک های شور مشاهده می شود. درختان انار در خاک های لومی عمیق، نسبتا سنگین و آبرفتی بهتر رشد می کنند.

عملیات مورد نیاز باغ انار در فصل پاییز

عملیات مورد نیاز باغ انار در فصل پاییز

1- جمع آوری و انهدام میوه های آلوده ی روی درختان و ریخته شده کف باغات. (برای اجرای این عملیات می توان با حفر گودال هایی در حاشیه ی باغ و پوشاندن ورودی آن با توری با مش استاندارد جهت تردد حشرات مفید و جلوگیری خروج از شب پره کرم گلوگاه انار و همچنین کاربرد این محل بعنوان منبع فرمون طبیعی برای جلب سایر حشرات این آفت و تعبیه تله های نوری یا چسبدار جهت شکار حشرات بالغ در حاشیه گودال حفر شده .

٢- کاهش حجم آب آبیاری جهت آماده سازی درختان برای اجرای عملیات برداشت . (جهت کاهش ترکیدگی میوه و …).

۳- برداشت به موقع محصول (نظر به احتمال وقوع سرمای زودرس پاییزه و یخ زدگی میوه ها).

۴- محلول پاشی اسید آمینه پس از برداشت میوه و قبل از ریزش برگ ها.

۵- اجرای عملیات شخم پاییزه (با عمق حداقل ۳۰ سانتی متری).

عملیات مورد نیاز باغ انار در فصل زمستان

عملیات مورد نیاز باغ انار در فصل زمستان

١- انجام عملیات یخ آب زمستانه براساس پیش آگاهی سازمان هواشناسی با داده های اقلیمی منطقه.

2- حذف و امحا کلیه بقایای گیاهی شامل: میوه های باقیمانده روی درختان و ریخته شده کف باغ ، شاخه های خشک و هرس شده ، خار و خاشاک و … .

٣- اجرای عملیات تغذیه به روش چالکود براساس آزمون خاک او توصیه های کارشناسان.

۴- مدیریت و پیش آگاهی سرمای سخت زمستانه ی احتمالی با استناد به داده های هواشناسی منطقه بر اساس توصیه کارشناسان.

۵- نصب تله های فرمونی بصورت ایستگاهی جهت ردیابی و پیش آگاهی آفت کرم گلوگاه انار در اواخر اسفندماه.

۶- شروع آبیاری درختان بصورت سبک و سطحی ( در صورت نرمال نبودن میزان بارش های اسفند ماه ).

عملیات مورد نیاز باغ انار در فصل بهار

عملیات مورد نیاز باغ انار در فصل بهار

١- تغذیه با کودهای کامل (ماکرو و میکرو) برای باغاتی که عملیات چالکود در آنها انجام نشده است .

۲- پایش ۲ روز در هفته تله های فرمونی در ایستگاه های تعیین شده و ثبت داده ها (ترجیحا روزهای یکشنبه و چهارشنبه).

3- انجام آبیاری بصورت سبک و سطحی (در صورت نرمال نبودن بارش های اواخر اسفند ماه و فروردین ماه).

۴- تغذیه با اسید آمینه در زمان ظهور برگ (حنایی شدن برگ ها) بصورت محلول پاشی .

۵- مدیریت علف های هرز با تاکید بر حفظ علف های هرز گل دار، به منظور تامین زیستگاه حشرات مفید فعال در باغ.

۶- نصب تله های نوری جهت شکار انبوه آفت ( طبق دستورالعمل های مربوطه ) و با استناد به داده های حاصل از ایستگاه های پیش آگاهی منطقه .

۷- جمع آوری و انهدام میوه های آلوده ی روی درختان و ریخته شده کف باغات .

۸- تغذیه با کود سولفات آمونیوم یا کود NPK (20-۲۰-۲۰) همراه با آب آبیاری .

9- اولین مرحله پاشش کائولن جهت کاهش خسارت آفتاب سوختگی و ایجاد اختلال در میزبان یابی آفت (با اوج گیری جمعیت) ، قبل از رسیدن به پیک پرواز با استناد به داده های حاصل از ایستگاه های پایش فرمونی .

۱۰- تنظیم دور آبیاری (حجمی و زمانی) جهت جلوگیری از ترک خوردگی میوه .

۱۱- اجرای عملیات تزریق ماده پاینار (لاتکس) در محل تاج میوه بر اساس نظر کارشناسان و بر مبنای فنولوژی میزبان و بیولوژی آفت .

عملیات مورد نیاز باغ انار در فصل تابستان

عملیات مورد نیاز باغ انار در فصل تابستان

۱- محلول پاشی با ترکیبات کلسیم و بر جهت جلوگیری از ترک خوردگی میوه در ابتدای تیرماه.

۲- جمع آوری و انهدام میوه های آلوده ی روی درختان و ریخته شده کف باغات .

٣- اجرای عملیات هرس سبز درختان انار بر اساس دستورالعمل های مدیریت باغبانی .

۴- پایش ۲ روز در هفته تله های فرمونی در ایستگاه های تعیین شده و ثبت داده ها .

۵- دومین مرحله پاشش کائولن جهت کاهش خسارت آفتاب سوختگی و ایجاد اختلال در میزبان یابی آفت .

۶- تغذیه با کودهای NPK با درصد پتاسیم بالا.

٧- تنظیم دور آبیاری (حجمی و زمانی) جهت جلوگیری از ترک خوردگی میوه .

۸- محلول پاشی با ترکیبات کلسیم و بر جهت جلوگیری از ترک خوردگی میوه در ابتدای شهریور ماه.

نویسندگان: مهدى شفیعى حسن آبادى – الهام زارع پور