اثرات سمپاشی بر زنبوران عسل

زنبور عسل نه تنها از لحاظ تهیه موم و عسل موجود مفید و قابل ملاحظه ای است ، بلکه از طریق گرده افشانی در تلیقح و باروری و نهایتا افزایش محصولات زراعی و باغی نقش موثر و چشمگیری ایفا می کند. حشرات زیادی گرده نباتات را با خود حمل می کنند، ولی هیچکدام مانند زنبور عسل برای انتقال گرده ها از گلی به گل دیگر اثر قطعی و نتیجه بخش ندارد.

مسموم شدن زنبور عسل

با وجود فواید بی شمار و نقش مهم و موثر این حشره در افزایش محصولات ، متأسفانه سمپاشی های نابه جا و بی رویه و بی موقع به هنگام گل دادن درختان میوه و برخی زراعت ها به منظور از بین بردن آفات ، زندگی زنبورها را به خطر انداخته و هر ساله جمعیت کندوهای زیادی را ضعیف و یا به کلی نابود می کند. این وضعیت علاوه بر این که باعث ضرر و زیان زنبورداران می شود، زارعین و باغداران را نیز با کاهش محصول قابل توجهی مواجه می نماید. بنابراین زنبورداران و باغداران و همچنین زارعین باید با همکاری یکدیگر سعی کنند تا حد ممکن خطرات سم پاشی را بر روی مسمومیت زنبور عسل کاهش داده و اصول سم پاشی را به طور جدی رعایت نمایند.

راه های مسمومیت زنبوران عسل

راه های مسمومیت زنبور عسل

  1. استفاده زنبور عسل از شهد و گرده گل هایی که به طور مستقیم مورد سم پاشی قرار گرفته یا گیاهانی که هنوز باقیمانده سموم روی آنها بر جا مانده است.
  2. گرده گل هایی که به طور مستقیم بر اثر انتقال سموم در خلال سم پاشی توسط باد آلوده شده
  3. آب هایی که با سموم کشاورزی آلوده شده اند.
علائم مسمومیت زنبورها

علائم مسمومیت زنبورها

1- وجود تعداد زیادی زنبور مرده در جلو سوراخ پرواز کندو و خزیدن عده ای از زنبورها در نزدیکی کندو و نهایتا بیرون آمدن خرطوم زنبورهای مرده از علائم مشخصه مسمومیت است.

۲- ایجاد بی نظمی در فعالیت های داخل کندو و کاهش بازده آن.

٣- تشدید رفتار تهاجمی در زنبورها.

4- بالا آوردن محتویات معده بر اثر مسمومیت ناشی از سموم فسفره

روش های پیشگیری از مسمومیت زنبورعسل توسط کشاورزان

1- بهترین زمان برای سم پاشی درختان میوه قبل از باز شدن گل ها و بعد از ریختن آخرین گل و خودنمایی میوه است.

۲- در صورت مجبور بودن به سم پاشی، باید به زنبور داران مجاور اطلاع داد تا پیش بینی های لازم را به عمل آورند (سمپاشی الزاما با توصیه و تجویز کارشناسان حفظ نباتات انجام بگیرد).

۳- در سم پاشی ها از سمومی استفاده گردد که با وجود مؤثر بودن در مبارزه با آفات ، برای زنبور عسل بی خطر باشد.

4- هنگام سم پاشی جهت وزیدن باد در نظر گرفته شود تا سم روی گل های مجاور نریزد.

روش های پیشگیری از مسمومیت زنبورعسل توسط کشاورزان

روش های پیشگیری از مسمومیت زنبور عسل توسط زنبورداران

۱- در نزدیکی زنبورستان محل مخصوصی برای آب خوردن زنبورها در نظر بگیرند تا به خوردن آب از آن عادت کنند و برای رفع تشنگی قطرات سم را از روی درختان با گیاهان جمع ننمایند.

۲- در صورتی که سم پاشی در وسط روز غیر قابل اجتناب باشد، در روز سم پاشی و صبح خیلی زود و قبل از سپیده دم ، سوراخ پرواز کندوها را با تور سیمی به مدت ۲۶ ساعت مسدود نمایید تا از پرواز و تماس مستقیم زنبورها با سموم جلوگیری شود. در این شرایط باید مقداری آب داخل ظرف غذا خوری زنبورها ریخته و در کندو قرار داد تا زنبورها بر اثر شنگی تلف نشوند

3- چنانچه کندوها همه ساله مهاجرت داده می شوند، مهاجرت را در صورت لزوم قبل از سم پاشی انجام دهید و زنبورها را از محل سم پاشی دور نمایید تا مسموم نگردند.

درمان کندوهای آلوده به سموم کشاورزی

درمان کندوهای آلوده به سموم کشاورزی

در صورتی که سم پاشی با سموم خطرناک انجام گرفته و بقایای سم روی گیاهان دوام داشته باشد، باید کندوها را به محل سم پاشی نشده برده و تحت درمان قرار داد، اما اگر از سمومی با خطر کمتر استفاده شده باشد ، باعث کشته شدن زنبوران در خارج از کندو شده و می توان از نقل مکان آنها صرف نظر کرد و در همان محل به درمان کلنی ها پرداخت.

در صورت انتقال سموم به داخل کندو ، زنبوران پرستار و نوزادان تلف شده و لازم است در این شرایط، شانه ای حاوی گرده آلوده را از کندو خارج کرد؛ در صورت ماندن گرده های آلوده در داخل کندو فعالیت های عادی کندو مختل شده و بازده آن ناچیز و رشد جمعیت کندو ، کند خواهد شد.

نویسنده: مهندس عطاعلی احیایی