ویژگی های تخم مرغ شناسنامه دار

به منظور تبیین بهتر ویژگی های تخم مرغ شناسنامه دار و نیز بسته بندی شده مواردی به اختصار اشاره می گردد. امید است برای ترویج و فرهنگ سازی مصرف تخم مرغ سالم و بهداشتی و با کیفیت مورد عنایت مصرف کنندگان این محصول قرار گیرد.

در پوسته تخم مرغ حدود ۸ هزار منفذ وجود دارد که می تواند محل ورود انواع میکرو ارگانیسم ها و آلاینده های شیمیایی و محیطی به داخل آن باشد؛ چون در فرآیند تولید تخم مرغ های بسته بندی، تخم مرغ های آغشته به کود، ترک خورده، شکسته و لکه دار جداسازی می شوند، از این رو عملیات آماده سازی و بسته بندی تخم مرغ شناسنامه دار مانع تماس تخم مرغ ها با آلودگی های سطحی پوسته و هوای محیط می شود و در نتیجه تخم مرغ سالم و بهداشتی عرضه می گردد.

تخم مرغ، محصول پروتئینی و فساد پذیر است که ورود آلودگی های سطح پوسته، شانه، محیط اطراف و … از طریق شکستگی یا ترک خوردگی ها باعث فساد میکروبی یا شیمیایی آن می شود. در فرآیند بسته بندی، کلیه تخم مرغ های پوسته کثیف، ترک خورده و شکسته حذف می شود و در نتیجه سلامت، بهداشت و کیفیت تخم مرغ حفظ می شود.

ویژگی های تخم مرغ شناسنامه دار

تخم مرغ، به صورت طبیعی در سطح پوسته و نیز در داخل سفیده دارای لایه های محافظ و ایمنی است که در اثر دستکاری یا تماس محیطی از بین رفته، باعث می شود آلودگی بتواند از منافذ پوسته به داخل تخم مرغ نفوذ کند. در فرآیند بسته بندی، این لایه های محافظ از دسترسی حفظ شده و سلامت و بهداشت تخم مرغ تا زمان مصرف همواره حفظ می شود.

یکی از عادات غلط در فرهنگ مصرف تخم مرغ، شست و شوی تخم مرغ در هنگام نگهداری تا زمان مصرف است که در نتیجه آن آلودگی های سطح پوسته به داخل تخم مرغ نفوذ می کند و باعث مخدوش شدن سلامت و بهداشت آن می شود. در تخم مرغ بسته بندی شده، به دلیل محافظت تخم مرغ و پاکیزگی پوسته، این محصول به راحتی در یخچال در کنار سایر مواد غذایی قابل نگهداری بوده، نیاز به شست و شوی تخم مرغ تا زمان مصرف را برطرف می کند.

کنترل تاریخ تولید، بهترین زمان مصرف و شرایط نگهداری درست تنها در شکل بسته بندی شده تخم مرغ امکان پذیر است و با این رهیافت است که مصرف کننده قابلیت خواهد داشت تا همواره برای محصول تازه و سالم و بهداشتی هزینه نماید.

ویژگی های تخم مرغ شناسنامه دار

لیزوزیم، آنزیم محافظ طبیعی موجود در سفیده تخم مرغ است که تخم مرغ را در برابر آلودگی های میکروبی تا حد زیادی مقاوم می کند. در صورتی که تخم مرغ در شرایط غیر بسته بندی عرضه شود. امکان از بین رفتن سریع تر این آنزیم به دلیل نفوذ بیشتر آلودگی ها به داخل تخم مرغ و یا تسهیل فساد شیمیایی فراهم شده، در نتیجه فساد تخم مرغ سریع تر اتفاق خواهد افتاد. بر این اساس با بسته بندی تخم مرغ مدت ماندگاری آن در شرایط بهداشتی و سالم فراهم شده، اطمینان مصرف کننده تضمین می گردد. بسته بندی تخم مرغ، حقوق مصرف کننده را تامین می کند تا مشتری حق انتخاب داشته باشد.

ویژگی های تخم مرغ شناسنامه دار

بسته بندی تخم مرغ، امکان ردیابی محصول معیوب، غیر بهداشتی و یا ناسالم را برای مشتری و دستگاه های نظارتی فراهم می آورد و در نتیجه تضمین کیفیت و بهداشت و سلامت جامعه را افزایش می دهد.