عملیات مورد نیاز باغ پسته در فصول مختلف سال

در این پست چک لیست عملیات هایی که در باغ پسته در فصول مختلف سال باید انجام دهید را مشاهده می کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره پرورش درخت پسته پکیج آموزشی پرورش پسته را از دست ندهید.

پسته گیاهی است که از دیرباز در نقاط مختلف ایران مورد کشت و پرورش قرار می گرفته است و در اصل بومی ایران می باشد. جنگل های وحشی و خودروی پسته در ناحیه شمال شرقی ایران و نواحی هم مرز با ترکمنستان و افغانستان پیشینه ای باستانی دارد و تصور می رود که درخت پسته حدود ۴ -۳ هزار سال قبل در ایران اهلی شده و مورد کشت و کار قرار گرفته است.

درخت پسته را به راحتی می توان در اغلب خاک ها با بافت و جنس مختلف کاشت به طوری که در زمین های آهکی و شور هم طاقت و تحمل آن بهتر از سایر درختان میوه بوده است اما در اراضی زهدار و کم عمق و سخت و سنگی عملکرد مطلوبی نشان نمی دهد. بهترین خاک مورد پسند پسته، خاک های شنی و رسی با زهکشی مطلوب و تهویه شده است که هر چه عمق آن بیشتر و یکنواخت تر باشد رشد آن بهتر و عملکرد آن مناسب تر خواهد بود.

عملیات مورد نیاز باغ پسته در فصل پاییز و زمستان

عملیات مورد نیاز باغ پسته در فصل پاییز و زمستان

١- حذف و انهدام خوشه ها و سرشاخه های آلوده جهت کاهش جمعیت انتقالی آفت پروانه ی چوبخوار پسته به سال آینده.

۲- جمع آوری و منهدم نمودن بقایا جهت کنترل آفت زنبور مغز خوار پسته .

٣- تغذیه درختان بارده با کود فروت ست قبل از خزان برگ ها.

۴- تغذیه ی درختان پسته بر اساس نتایج آزمون خاک به روش چالکود.

۵- از بین بردن علف های هرز و بقایای گیاهی سال قبل برای از بین بردن حشرات کامل زمستان گذران آفت پسیل پسته و روغن پاشی در بهمن ماه قبل از تورم جوانه ها .

۶- روغن پاشی پیش بهاره همراه با یک قارچ کش – باکتری کش براساس فهرست سموم برای کنترل شپشک ها و سپردارها و سایر آفات مکنده .

۷- نصب تله های فرمونی جهت ردیابی و پیش آگاهی آفت پروانه ی چوبخوار پسته (از ابتدای اسفندماه).

۸- نصب کارت های زرد جهت ردیابی و پیش آگاهی آفت پسیل پسته .

عملیات مورد نیاز باغ پسته در فصل بهار و تابستان

عملیات مورد نیاز باغ پسته در فصل بهار و تابستان

۱- ثبت روزانه اطلاعات تله های فرمونی جهت ردیابی آفت و تعیین پیک پرواز و صدور اطلاعیه سمپاشی جهت آفت پروانه ی چوبخوار پسته

2- سمپاشی علیه آفت پروانه ی چوبخوار پسته در مرحله ی ارزنی شدن با استناد به داده های تله های فرمونی و محاسبه درجه روزانه رشد با سموم مناسب توصیه شده.

۳- استفاده از آب و ترکیباتی مانند صابون های حشره کش و کودهایی مانند سولوپتاس جهت کنترل پسیل پسته.

۴- سمپاشی با سموم مناسب توصیه شده علیه سن های زیان آور پسته (سن های سبز و قرمز) در صورت ضرورت.

۵- تغذیه با کودهای ماکرو و میکرو به روش محلول پاشی

۶- عدم حذف علف های هرز زیر درختان به دلیل انتقال سن ها بر روی خوشه ها و بروز خسارت سن زدگی .

پکیج آموزشی پرورش پسته

تخصصی ترین و جامع ترین پکیج آموزشی پرورش پسته

پکیج آموزشی پرورش پسته شامل کتاب ها ، نشریات ، ویدیوها و نرم افزار آموزشی در زمینه احداث باغ پسته ، تکثیر و کشت ، برداشت ، انبارداری ، بازاررسانی و مصرف پسته می باشد . بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای پسته کاران ، دانشجویان رشته کشاورزی و کلیه علاقه مندان

توصیه های عمومی

۱- با استفاده از داده های هواشناسی و نصب تله های فرومونی پیک پرواز آفت چوبخوار را محاسبه کرده و تا یک هفته پس از پیک سمپاشی کنید .

۲- در باغات بزرگ جهت افزایش کارایی سمپاشی علیه چوبخوار پسته ابتدا طرف راست درختان را سمپاشی و ۴ روز بعد طرف چپ درختان سمپاشی شود .

٣- جهت کنترل پسیل شستشوی درختان به وسیله صابون های کشاورزی بهترین گزینه است تراکم ۳ تا ۴ عدد پوره جهت شروع عملیات شستشو ملاک می باشد .

۴- جهت پایش سن سبز از تله نوری و جهت پایش سن قرمز از تله های روغنی استفاده کنید .

۵- محلول پاشی کلسیم در مرحله ارزنی شدن میوه ها و تکرار آن ۱۰ روز بعد تاثیر مهمی در جلوگیری از تنک شدن خوشه ها دارد.

۶- درختان پسته در زمان پرکردن مغز به پتاسیم و اسید آمینه بالاتری نیاز دارند.

۷- محلول پاشی درختان با عناصر میکرو در زمانی که برگ های درخت به طور کامل سبز شدند تاثیر خوبی در مغزبندی و بهبود عملکرد دارد.

۸- بهترین تغذیه زمستانه برای باغات پسته احداث کانال کود و استفاده از عناصر غذایی طبق آزمون خاک و آزمون برگ است (از کود دهی سطحی پرهیز کنید).

9- از مصرف کود های نپوسیده دامی که باعث ضعف درخت و افزایش آفات و بیماری ها می شوند خودداری کنید .

۱۰- جهت تامین نیاز سرمایی درختان با توجه به رقم درخت و شرایط خاک از روغن های ولک استفاده کنید.

۱۱- به هیچ وجه همراه روغن ولک زمستانه از سموم قارچکش استفاده نکنید.

۱۲- موقع پاشش روغن ولک به پیش بینی های هواشناسی دقت کنید تا ۷۲ ساعت بعد از پاشش بارندگی و یخبندان نداشته باشید.

۱۳- طوقه درختان پسته جهت جلوگیری از بیماری گموز باید آزاد بوده و در معرض رطوبت های طولانی قرار نگیرد.

۱۴- در صورتی که آلودگی باغ به آفت چوبخوار پسته بالاست از روغن پاشی زمستانه همراه با سموم مناسب جهت کاهش جمعیت شفیره ها استفاده کنید.

نویسندگان: مهدى شفیعى حسن آبادى – نجمه فخرى