زمان مطالعه: 2 دقیقه
زیست شناسی و روش مبارزه با کرم سیب

کرم سیب زمستان را به شکل لارو کامل غیر فعال درون پیله ابریشمی ضخیم زیر پوست درخت یا در شکاف های زمین سپری می کند. ظهور آفت در باغ های گردو معمولا همزمان با ظهور در باغ های سیب و در مواردی دیرتر است. شب پره ها تخم های خود را روی برگ های نزدیک میوه ها و یا روی خود میوه می گذارند.

لاروهای ریز از محل دم میوه داخل شده و شروع به تغذیه می کنند. پس از کامل شدن رشد خود درون میوه ها، زیر پوست درختان یا در خاک شفیره می شوند. جمعیت آن معمولا در باغ های سیب بیشتر از گردو است. آفت تمایل بیشتری به گردوهای پوست نازک دارد.

مبارزه با کرم سیب

مبارزه موفق با کرم سیب بایستی به شکل مدیریت تلفیقی آفات (IPM) در مراحل زیر انجام شود:

  • کاشت ارقام زودرس ، تقویت و کوددهی، رعایت بهداشت باغ (حذف میوه های آلوده روی درخت و ریزش کرده، هرس درختان سیب)
  • نصب تله های فرمونی در باغ های سیب برای تعیین تاریخ های اوج شکار آفت.
  • انجام مبارزه شیمیایی کمی قبل از اوج شکار آفت
  • بستن نوارهای مقوایی دور تنه درختان برای شکار آفت و کاهش جمعیت در نسل بعد
  • رهاسازی زنبورهای تریکوگراما برای پارازیته کردن تخم های آفت
  • استفاده از حشره کش های بیولوژیک بر پایه باکتری Bacillus thuringiensis و گرانولوویروس در زمان تخم ریزی آفت هفته ای یکبار
زیست شناسی و روش مبارزه با کرم سیب
پوستر زیست شناسی و روش مبارزه با کرم سیب