نقشه راه آموزش پرورش مرغ

نقشه راه پرورش مرغ شامل کتاب ها ، نشریات ، ویدیوها و نرم افزارهای آموزشی در زمینه پرورش مرغ های گوشتی و تخم گذار ( بومی و صنعتی ) می باشد . بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای مرغداران بومی و صنعتی ، دانشجویان رشته کشاورزی و کلیه علاقه مندان