×

اصول امنیت زیستی در مرغداری ها

ویژگی های تخم مرغ شناسنامه دار

تشریح غدد داخلی طیور

تشریح تصویری دستگاه عصبی طیور

تشریح تصویری دستگاه ادراری طیور

تشریح تصویری دستگاه تنفس طیور

تشریح تصویری دستگاه گردش خون طیور

تشریح تصویری دستگاه تولید مثل طیور

تشریح اندام حرکتی طیور

تشریح تصویری دستگاه گوارش طیور

شناخت اندام های ظاهری طیور

آشنایی با جوجه مقاوم به سرما

چرا نباید گوشت مرغ کشتار شده غیر مجاز مصرف شود؟

انتخاب بهترین وزن مرغ گوشتی با مدت پرورش ۴۲ روزه

نکات مهم در پرورش مرغ بومی

دلایل اهمیت پرورش و انتخاب نژاد تخم گذار مرغ بومی

مناسب ترین الگوی مصرف برق در سالن های مرغ تخم گذار

پرورش و نگهداری مرغ بومی

جوجه مقاوم به سرما

انتخاب بهترین وزن مرغ گوشتی با مدت پرورش ۴۲ روزه

راه کارهای کاهش مصرف سوخت در مرغداری ها

راهکارهای بهبود ضریب تبدیل خوراک در واحدهای مرغ گوشتی

ضدعفونی و آماده سازی سالن های پرورش طیور برای کنترل بیماری آنفلوانزا و سایر بیماری ها

0