دانلود کتابچه گز پرشاخه گونه ای مناسب برای کاشت در فضای سبز شهری

گز پرشاخه (Tamarix ramosissima) گونه ای بومی کم آب بر زیبا و مناسب برای کاشت به عنوان بادشکن و پرچین در فضای سبز شهری به ویژه در مناطق بیابانی است.

درختچه ای یا درختی کوچک و خزان کننده به ارتفاع ۱ تا ۵ متر؛ پوست تنه قهوه ای مایل به قرمز گل های تابستانه صورتی و به تعداد زیاد به طوری که گیاه را کاملا صورتی رنگ می کنند؛ شکوفه ها به مدت ۴ تا ۶ هفته باقی می مانند؛ میوه به شکل کپسول هایی است که پس از رسیدن باز شده و دانه های فراوانی آزاد می کند.

دانلود کتابچه گز پرشاخه گونه ای مناسب برای کاشت در فضای سبز شهری