دستورالعمل کاربرد صابون حشره کش در کنترل آفات

دستورالعمل کاربرد صابون حشره کش در کنترل آفات

صابون های حشره کش عمدتا نمک های پتاسیم اسیدهای چرب هستند. بهترین نوع صابون حشره کش آنهایی هستند که اسید چرب اشباع شده با 10 کربن داشته باشند. اسیدهای چرب ماده چربی یا موم سطح بدن حشره را حل کرده و ساختار غشای سلولی آنها را مختل می کند. این ترکیبات جزو حشره کش های ارگانیک محسوب شده و بعلت فقدان ترکیبات سمی هیچ باقیمانده سمی از خود بجا نمی گذارند و در تولید محصولات ارگانیک برای کنترل حشرات و بندپایان بسیار کوچکی که دارای بدن های نرم باشند بسیار موثر هستند. از جمله این حشرات می توان شته ها، انواع شپشک های نرم تن و سپردار، مگس هاس سفید و پسیل ها را نام برد.

توصیه های فنی

صابون حشره کش مصرفی نباید حاوی مواد معطره و حل کننده چربی و یا آنتی باکتریال باشد، در غیر اینصورت ممکن است سبب گیاه سوزی شود. غلظت مصرفی صابون های حشره کش بین 1.5 تا 2 در هزار است که بسته به درجه حرارت محیط و حساسیت برگ های گیاهان مورد محلول پاشی متفاوت خواهد بود. بهتر است قبل از کاربرد برای اطمینان از عدم گیاه سوزی بخشی از برگ های گیاه مورد محلول پاشی قرار گیرد.