بیماری پوسیدگی قارچ عسلی ریشه درختان میوه

یکی از پوسیدگی های ریشه درختان میوه ، بیماری پوسیدگی قارچ عسلی است که در اصفهان باغداران به این پوسیدگی نیز مانند پوسیدگی رز لینیائی ، خوره می گویند. پوسیدگی مذکور در اکثر مناطق میوه خیز کشور روی انواع درختان میوه کم و بیش وجود دارد و قارچ عامل بیماری به ریشه حمله کرده و باعث مرگ کامل درخت می گردد.

نشانه های بیماری پوسیدگی قارچ عسلی

درختان مبتلا کاملا خشک شده و چنانچه خاک اطراف طوقه عقب زده شود و با چاقو پوست طوقه، ریشه اصلی و یا ریشه های فرعی را بلند کنیم در حد فاصل پوست و چوب ورقه های سفید کرمی رنگ قارچی دیده می شود. این ورقه ها در واقع رشته های قارچ عامل بیماری است، که با فعالیت روی ریشه باعث مرگ درختان می گردند. در اوائل پائیز بالاخص در آبان ماه در اطراف طوقه درختان مبتلا کپه هائی از قارچ های کلاهدار که عسلی رنگ است تشکیل می گردد و از روی همین نشانه بخوبی پی به وجود بیماری روی ریشه می برند.

عامل بیماری پوسیدگی قارچ عسلی

عامل این نوع پوسیدگی قارچی است که در اصطلاح علمی به آن آرمیلاریا (Armillaria mellea) می گویند. رشته های کلفت این قارچ در خاک که ریزومورف نامیده می شود و بشکل بند کفش است، از محل درخت مبتلا به طرف ریشه درختان سالم پیشروی نموده و هر سال حدود یک متر جلو می رود و خود را به ریشه درخت دیگری می رساند و با استقرار روی آن باعث ابتلا و پوسیدگی ریشه و برگ درخت می گردند.

پکیج آموزش باغداری

پکیج آموزش باغداری

پکیج آموزش باغداری شامل کتاب ها ، نشریات ، ویدیوها و نرم افزار آموزشی در زمینه باغداری است که همه باغداران برای موفقیت در حرفه خود به محتویات این مجموعه نیاز دارند. بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای باغداران ، دانشجویان رشته کشاورزی ، کارشناسان و کلیه علاقه مندان

مبارزه با بیماری پوسیدگی قارچ عسلی

۱- آبیاری درختان بایستی بصورت نشتی صورت پذیرد و اطراف طوقه آب نیفتد.

۲- قطعات آلوده باغ را باید جداگانه آبیاری نمود تا قارچ عامل بیماری به قطعات سالم منتقل نگردد.

۳- درختان آلوده و خشک شده را بایستی با ریشه و مقداری خاک اطراف آن خارج نمود.

۴- مبارزه شیمیائی و سم ریزی پای درختان با سموم آزمایشی مؤثر واقع نشده است.

بیماری پوسیدگی قارچ عسلی ریشه درختان میوه
بروشور بیماری پوسیدگی قارچ عسلی ریشه درختان میوه