پرورش کپور ماهیان در استخرهای ذخیره آب کشاورزی چگونه است؟

بسیاری از استخرهای ذخیره آب کشاورزی در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری وجود دارند که دمای آب موجود در آنها بالای ۲۰ درجه سانتیگراد است و معمولا اینگونه استخرها دارای تعویض آب کمی هستند. برای استفاده دو منظوره از اینگونه استخرها می توان با رهاسازی کپور ماهیان ، تولید پروتئین نموده و همچنین باعث غنی سازی آب خروجی از استخرها جهت آبیاری زمین های زیر دست گردید.

گونه های مناسب کپور ماهیان جهت پرورش

 • در استخرهای ذخیره آب کشاورزی که به صورت خاکی ساخته شده اند، در صورتی که درصد تعویض آب کم باشد و بتوان عملیات کوددهی و باروری استخر را انجام داد، امکان پرورش کپور ماهیان یعنی کپور معمولی، آمور، فیتوفاگ و بیگ هد وجود دارد.
 • در استخرهای ذخیره آب کشاورزی که بصورت بتنی ساخته شده اند و معمولا تعویض آب مناسبی دارند بهترین گونه قابل پرورش، کپور معمولی و آمور می باشد.

شرایط مناسب استخر برای پرورش کپور معمولی و آمور

 • استخرهای ذخیره ای که حداقل ۲۰۰ متر مربع مساحت داشته باشند.
 • دمای آب استخر ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد باشد.

مراحل آماده سازی استخر

 • در صورت وجود لجن در کف و دیواره های استخر، آب استخر را تخلیه نموده و لجن را خارج می نمائیم.
 • به ازای هر ۱۰ متر مربع مساحت، استخر را با ۲ کیلوگرم آهک زنده ضد عفونی می کنیم.
 • پس از آهک پاشی استخر را آبگیری نموده و آب استخر را تخلیه می نمائیم.
 • در ورودی و خروجی استخر، توری با چشمه مناسب نصب می نمائیم.
 • خروجی استخر را طوری تنظیم می نمائیم که همیشه حداقل ۵۰ تا ۷۰ سانتی متر آب داخل استخر موجود باشد.
 • استخر را آبگیری می کنیم.

روشهای حمل و نقل بچه ماهیان کپور

 • با استفاده از تانکرهای مخصوص حمل و نقل ماهی
 • با استفاده از کیسه های پلاستیکی به ارتفاع حدود ۱٫۵ متر و قطر ۴۰ سانتیمتر (کیسه های مخصوص حمل خیار و …) که درون آن یک سوم آب و دو سوم اکسیژن خالص تزریق گردیده و بچه ماهیان در آن قرار می گیرند. سپس درب آن محکم بسته شده و حمل می شود.
 • شایان ذکر است قبل از رهاسازی همدمایی آب کیسه های حاوی بچه ماهی و آب استخر (آداپتاسیون) باید انجام شود.

فاکتورهای فیزیک و شیمیایی مناسب آب جهت پرورش

دمای آب ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد، ۸-۷=PH، هدایت الکتریکی یا ۲۰۰۰EC تا ۵۰۰۰ میکروموس، اکسیژن حداکثر ۶-۵ و حداقل ۲ میلی گرم در لیتر، سختی (برحسب کربنات کلسیم) ۳۰۰-۱۰۰ میلی گرم در لیتر.

تعداد رهاسازی و وزن مناسب رهاسازی و طول دوره پرورش

تراکم ۰٫۵ تا ۱ قطعه در متر مربع و وزن اولیه ۳۰-۲۰ گرم جهت رهاسازی کپور معمولی و آمور مناسب می باشد. دوره پرورش حدود ۹ ماه به طول خواهد انجامید تا ماهیان به وزن حدود ۱ کیلوگرم برسند.