منابع آبی برای پرورش ماهی قزل آلا چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

پرورش دهنده عزیز آیا می دانید که

منابع آبی برای پرورش ماهی قزل آلا شامل چاه ، قنات یا رودخانه می باشد که هر یک دارای ویژگیهای خاصی است. شما پرورش دهنده عزیز حتما با یکی از منابع فوق سر و کار دارید و برای اینکه بتوانید از منابع آبی خود استفاده بهتری جهت تولید ماهی ببرید لازم است خصوصیات منابع آبی خود را بشناسید. در اینجا بطور خلاصه ویژگیهای هر یک از منابع آبی بیان می شود :

آب چاه :

 • آبی که از چاه تأمین می شود دارای دما و دبی نسبتا ثابتی در طول سال می باشد و همچنین عاری از عوامل بیماریزا و آلودگیهای محیطی است که این دو، عوامل مثبتی جهت رشد ماهیها خواهد بود البته باید دقت گردد که فاضلاب صنعتی، دامداری و مرغداری وارد آن نشود، لذا آزمایش میکروبی و فیزیکو شمیایی ضروری است. آب برخی از چاه ها حاوی گازهای اشباع است که برای پرورش ماهی مضر است. در این موارد حتما باید قبل از ورود آب به استخرهای پرورش ماهی از برج هواده استفاده شود تا گازهای مضر از قبیل دی اکسید کربن N2 ,CO2، خارج و گاز مفید O2 به آب اضافه شود. البته باید توجه داشت که اکسیژن بالاتر از ۱۰ میلی گرم در لیتر برای ماهیان ضرر خواهد داشت.
 • جهت تأمین آب چاه نیاز به صرف انرژی است و حتما در مواقع قطع برق بایستی به فکر تأمین منبع انرژی کمکی بوده و از موتور دیزلی به عنوان موتور یدکی استفاده کنیم.
 • مدت استفاده از آب چاه معمولا محدود است (نیمی از سال همزمان با فصل کشاورزی) که برای ماهی دار کردن استخرها این زمان باید در نظر گرفته شود.

آب چشمه :

 • آبی که از چشمه تأمین می شود در صورتیکه نزدیک به سرچشمه باشد در طول سال دمای ثابتی داشته و معمولا بدون آلودگی است.
 • آب چشمه بدون صرف انرژی و از طریق ثقلی قابل دسترسی است.
 • آب چشمه معمولا در طول سال دبی ثابتی ندارد لذا برنامه تولید ماهی را بایستی با کمترین دبی تنظیم کرد.
 • آب برخی از چشمه ها حاوی گازهای مضر می باشد که با طولانی کردن مسیر آب و یا هوادهی می توان این مشکل را برطرف ساخت. همچنین عناصر سنگین از قبیل آهن و مس ممکن است در آب چشمه وجود داشته باشد که هم برای ماهی و هم برای انسان خطرناک است. لذا انجام دادن آزمایش قبل از بهره برداری از این نوع آبها ضروری می باشد.

آب قنات :

 • آب قنات در طول سال در مظهر دارای دمای ثابتی می باشد.
 • بدون صرف انرژی وارد مزرعه می گردد.
 • حاوی اکسیژن محلول مناسبی است.
 • دارای دبی آب متفاوتی در طول سال می باشد لذا برنامه تولید ماهی را باید با کمترین میزان دبی هماهنگی کنیم.
 • نیاز به لایروبی مسیر دارد.

آب رودخانه :

چنانچه مزرعه در مسیر رودخانه قرار گیرد آب رودخانه، بدون صرف انرژی و از طریق ثقلی وارد مزرعه می گردد.

 • آب رودخانه حاوی اکسیژن کافی بوده و عاری از گازهای مضر می باشد.
 • در طول سال دما و دبی ثابتی ندارد.
 • امکان وجود بیماریهای انگلی و عوامل بیماریزا در اثر وجود ماهیان هرز رودخانه وجود دارد.
 • اکثر رودخانه ها در مواقع بارندگی شدید گل آلود می شوند و امکان بروز سیلاب نیز در حاشیه رودخانه زیاد است.
 • احتمال وجود آلودگی ناشی از ورود فاضلاب شهری و صنعتی وجود دارد.