زمان مطالعه: 1 دقیقه
معرفی آفت پسیل مرکبات و روشهای کنترل آن

در این پست به صورت تصویری با آفت پسیل مرکبات آشنا می شوید و روشهای کنترل و مبارزه با این آفت را یاد خواهید گرفت.

معرفی آفت پسیل مرکبات و روشهای کنترل آن

روش های کنترل آفت پسیل مرکبات

الف) مبارزه زراعی :

  • شخم زدن سطح باغ در فصل زمستان
  • نابودی علف های هرز
  • هرس و خشک بری شاخه های اضافی

ب) کاربرد تله های کارتی زرد :

نصب 5-10 تله کارتی چسبنده به ازای هر درخت در قسمت های بیرونی درخت در جهات مختلف و در درون تاج درخت و بازدید هفتگی آن ها

ج) استفاده از ترکیبات حشره کش :

در زمان ظهور حشرات کامل آفت و رشد رویش های جدید سموم ذیل توصیه می شود:

  • آکتارا (0.3 در هزار)
  • آبامکتین (0.3 در هزار)
  • کونفیدور (0.4 در هزار)
  • دانیتول (0.2 در هزار)
  • دورسبان (1.5 در هزار)

دانلود مجموعه جامع آموزش پرورش مرکبات

دانلود مجموعه آموزشی پرورش انواع مرکبات

اطلاعات خودت را درباره پرورش انواع مرکبات با این مجموعه آموزشی افزایش بده. این بسته آموزشی متفاوت، شامل تعداد زیادی کتاب، فیلم های آموزشی، اپ موبایل و... است که بدون تردید کامل ترین و به روزترین مرجع یادگیری پرورش مرکبات هست. این مجموعه را همین الان می توانی دانلود کنی.