فناوری بیوتکنیک تولید کرم پرتار نرئیس

برای اولین بار در کشور محققین موسسه تحقیقات تاسماهیان دریای خزر در قالب پروژه تحقیقاتی در شرایط کنترل شده نسبت به خالص سازی و تکثیر و پرورش کرم دریایی نرئیس اقدام و مراحل تولید پایلوت آن را به انجام رساندند.

کرم پرتار دریایی به دلیل دارا بودن میزان بالای هورمون پروستاگلاندین و اسیدهای چرب غیر اشباع که برای باروری و رسیدگی تخم و تکثیر میگو و تاسماهیان مهم می باشد از ارزش بالایی برخوردار می باشند و به همین دلیل هیچ غذای دیگری به اندازه کرم های پرتار مورد استقبال بخش خصوصی در زمینه تکثیر میگو نمی باشد. همچنین این محصول به عنوان عامل مؤثر در بلوغ زودرس میگو جهت استفاده در مراکز تکثیر میگو نیز می باشد.

کرم های پرتار یک بالانس مناسب مواد مغذی از گروه اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره (HUFA) را تامین می نماید.

موارد استفاده

از مهمترین بازار هدف این محصول را می توان مراکز هچری تولید لارو میگو، بچه ماهیان خاویاری، ماهیان آکواریومی با ارزش برشمرد.

تکثیر

کرمها در مخازن در اندازه های مختلف حاوی رسوبات ماسه ای در حضور مولدین نر و ماده تکثیر می نمایند و زمانیکه لاروها با مراقبت های والدین بدنیا آمدند به سمت سطح رسوبات گلی مهاجرت می نمایند.

پرورش

کرمها با تراکم ۵۰۰۰ عدد در متر مربع و دمای ۲۰-۱۸ درجه سانتی گراد و pH کمی قلیایی و شوری ۵ قسمت در هزار و اکسیژن ۳ میلی گرم به بالا پرورش می یابند.

 

فناوری بیوتکنیک تولید کرم پرتار نرئیس
پوستر فناوری بیوتکنیک تولید کرم پرتار نرئیس